מחקרים

החמרה שאינה תלויה בהישנויות מובילה למוגבלות בחולי טרשת נפוצה

במחקר שנעשה על מוגבלויות בחולי טרשת נפוצה נמצא כי החמרה שאינה תלויה בהישנויות מהווה גורם משמעותי בהצטברות מוגבלויות

09.05.2022, 15:51
טרשת נפוצה, כסא גלגלים, נכות (צילום: אילוסטרציה)

הצטברות מוגבלויות בטרשת נפוצה עשויה להתרחש כהחמרה התלויה בהישנויות המחלה, או כתוצאה מהתקדמות שאינה תלויה בהישנויות. נכון להיום, תפקיד ההחמרה שאינה תלויה בהישנויות בטרשת נפוצה (MS) מוקדמת עדיין לא מבוסס דיו.

במחקר אשר פורסם בכתב העת 'Brain', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את התרומה של החמרה התלויה בהישנות והחמרה שאינה תלויה בהישנות להצטברות מוגבלויות במטופלים עם תסמונת מבודדת קלינית וטרשת נפוצה התקפית הפוגתית (RRMS: relapsing-remitting multiple sclerosis) מוקדמת. החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי תצפיתי ורב-מרכזי, במסגרתו המשתתפים הוערכו בשנתם הראשונה של המחלה, ובמהלך מעקב של 5 שנים לכל הפחות (n = 5169). המידע נאסף מתוך מרשם הטרשת הנפוצה באיטליה. הצטברות מוגבלויות הוגדרה באמצעות עלייה של ציון ה-Expanded Disability Status Scale לאחר 6 חודשים, וקוטלגה לפי קשר של סמיכות זמנים (Temporal association) עם הישנויות. גורמים הנקשרים עם התקדמות ללא תלות בהישנויות והחמרה הקשורה להישנויות הוערכו באמצעות רגרסיית קוקס מרובת משתנים.

במהלך תקופת מעקב של 11.5 ± 5.5 שנים, התקדמות שאינה תלויה בהישנות התרחשה בקרב 1,427 (27.6%) מטופלים, והחמרה הקשורה להישנות התרחשה בקרב 922 (17.8%) מטופלים. התקדמות שאינה תלויה בהישנות נקשרה עם גיל מבוגר יותר בבסיס (HR = 1.19; CI 95% 1.13-1.25, p < 0.001), מהלך התקפי-הפוגתי בבסיס (HR = 1.44; CI 95% 1.28-1.61, p < 0.001), מחלה ממושכת יותר בבסיס (HR = 1.56; CI 95% 1.28-1.90, p < 0.001), Expanded Disability Status Scale נמוך יותר בבסיס (HR = 0.92; CI 95% 0.88-0.96, p < 0.001), ומספר נמוך יותר של הישנויות טרם המאורע (HR = 0.76; CI 95% 0.73-0.80, p < 0.001). החרמה הקשורה להישנות נקשרה עם גיל צעיר יותר בבסיס (HR = 0.87; CI 95% 0.81-0.93, p < 0.001), מהלך התקפי-הפוגתי בבסיס (HR = 1.55; CI 95% 1.35-1.79, p < 0.001), Expanded Disability Status Scale נמוך יותר בבסיס (HR = 0.94; CI 95% 0.89-0.99, p = 0.017), ומספר רב יותר של הישנויות טרם המאורע (HR = 1.04; CI 95% 1.01-1.07, p < 0.001). חשיפה ממושכת יותר של תרופות משנות מחלה נקשרה הן עם הפחתת הסיכון להתקדמות שאינה תלויה בהישנות, והן עם החמרה הקשורה להישנות (p < 0.001).

החוקרים מסכמים כי מחקרם מספק ראיה לכך שבעוקבת טרשת נפוצה התקפית הפוגתית מוקדמת, החמרה שאינה תלויה בהישנויות נמצאה כגורם חשוב להצטברות מוגבלויות, וכי התקדמות סמויה של המחלה מופיעה כבר בשלביה הראשונים ביותר. ממצאי המחקר מצביעים על כך שיתכן ודלקת ונוירודגנרציה מייצגות רצף מחלתי אחד, כאשר גיל מהווה את אחד מהגורמים העיקריים הקובעים את הפנומנולוגיה של המחלה.

מקור:

E P, A B, M F, et al. Progression is independent of relapse activity in early multiple sclerosis: a real-life cohort study. Brain [Internet] 2022 [cited 2022 Apr 9];139(4):16–7. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35325059/

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  טרשת נפוצה התקפית הפוגתית,  הישנות
תגובות