מחקרים

עקה חמצונית מוחית מוגברת בילדים עם אנמיה חרמשית

עלייה בפרקציית פליטת החמצן באזורים עם אספקת דם מועטה גבוהה באנמיה חרשמית ולא חרמשית, אך מטופלים עם אנמיה חרמשית סבלו יותר מאוטמים

אנמיה חרמשית (אילוסטרציה)

מטופלים עם אנמיה חרמשית (SCA-sickle cell anemia)  חווים עקה מטבולית מוחית עם עליה ב-OEF על מנת לפצות על יכולת נשיאת חמצן פחותה עקב אנמיה. עדיין לא ברור אם האנמיה לבדה גורמת לעקה המטבולית הזו.

במאמר שפורסם בכתב העת American Journal of Hematology החוקרים מדדו באמצעות MRI ויחידת מידע תלת-מימדית (voxel) את OEF, על מנת לבחון את ההשערה כי OEF אמורה להיות גבוה בקבוצת ביקורת עם אנמיה (ללא אנמיה חרמשית- AC-anemic control)  בהשוואה לקבוצת ביקורת בריאה (HC-healthy control). בנוסף שיערו החוקרים כי OEF תהיה גבוהה אפילו יותר בקבוצת האנמיה החרמשית בהשוואה לקבוצת האנמיה שאינה חרמשית.

במהלך המחקר, בוצעו סריקות MRI מוח (N=159) ל-120 משתתפים (מתוכם 34 מקבוצת הביקורת הבריאה, 27 מקבוצת האנמיה שאינה חרמשית ו-59 מקבוצת האנמיה החרמשית).

תוצאות המחקר הראו כי בעוד שההמוגלובין היה נמוך יותר בקבוצת האנמיה שאינה חרמשית (AC) בהשוואה לקבוצת הביקורת הבריאה (HC) (p<0.001), ההמוגלובין לא היה שונה בין קבוצת האנמיה שאינה חרמשית (AC) לקבוצת האנמיה החרמשית (SCA) (p=0.459). בדיקת OEF בכל המוח הראתה תוצאה גבוהה יותר בקבוצת האנמיה שאינה חרמשית (AC) בהשוואה לביקורת הבריאה (HC) (p<0.001), אך תוצאה נמוכה יותר בהשוואה לאנמיה חרמשית (SCA) (p=0.001). במודל רב-משתנים שמרובד לגיל ולרמת המוגלובין, בדיקת OEF בכל המוח המשיכה להראות תוצאה גבוהה יותר משמעותית בקבוצת האנמיה החרמשית (SCA) בהשוואה לביקורת הבריאה (HC) (p=0.001), בעוד שלא נשאר הבדל משמעותי בין קבוצת האנמיה שאינה חרמשית (AC) לביקורת הבריאה (HC) (p=0.935). OEF הגיע לשיא באזורים במוח בהם אספקת הדם היא מועטה (watershed zones) גם בקבוצת האנמיה החרמשית (SCA) וגם בקבוצת האנמיה שאינה חרמשית (AC), אך הנפח של החומר הלבן עם OEF מוגבר מקומית באנמיה שאינה חרמשית (AC) היה קטן יותר (1.8%) לעומת אנמיה חרמשית (SCA) (58.0%). בנוסף, החוקרים ראו כי יותר מטופלים עם אנמיה חרמשית (SCA) סבלו מאוטמים לעומת מטופלים עם אנמיה שאינה חרמשית (AC) (p<0.001).

החוקרים במחקר הסיקו מכך שאצל ילדים עם אנמיה חרמשית יש OEF גבוה יותר בהשוואה לילדים עם אנמיה שאינה חרמשית או ילדים בריאים לאחר ריבוד להשפעה של האנמיה. החוקרים הניחו כי תוצאה זו יכולה להעיד על כך שיש גורמים פתופיזיולוגיים נוספים פרט לאנמיה שתורמים לעקה מטבולית מוחית בילדים עם אנמיה חרמשית.

מקור:

Cerebral Oxygen Metabolic Stress is Increased in Children with Sickle Cell Anemia Compared to Anemic Controls. First published: 03 February 2022 https://doi.org/10.1002/ajh.26485

נושאים קשורים:  מחקרים,  עקה חימצונית,  אנמיה חרמשית,  אוטם מוחי
תגובות