חדשות

הורוביץ אישר את תקנות מודל התקצוב האחיד לבתי החולים

לראשונה, המדינה רואה את כלל בתי החולים כשווים ומתקצבת אותם לפי פרמטרים אחידים - מודל התקצוב החדש אינו קשור לקופות החולים ויועבר לבתי החולים ישירות מקופת המדינה

שר הבריאות ניצן הורוביץ. "בשורה של ממש לבתי החולים". צילום: אבשלום ששוני/ פלאש 90

במסגרת חוק ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, עבר לראשונה מודל תקצוב אחיד על ידי משרד הבריאות שקובע כללים לתקצוב כלל בתי החולים - ממשלתיים, ציבוריים ובתי החולים של קופת חולים כללית - ללא תלות בבעלותם.

תקנות המודל שנחתמו על ידי שר האוצר אביגדור ליברמן ואושרו אתמול (ד') גם על ידי שר הבריאות ניצן הורוביץ, יעמידו את כלל בתי החולים בשורה אחת, יתוקצבו לפי פרמטרים אחידים וללא אפליה.

במקביל, משרד הבריאות יבצע בקרה ומעקב אחר היציבות הפיננסית של בתי החולים כדי לשמור על איתנות המערכת.

ההחלטה היא בעלת משמעות מהפכנית, וללא ספק בגדר רפורמה. הסדרת ההתחשבנות בין הקופות לבתי החולים על שירותי הבריאות – כלומר כל מה שנוגע לאשפוז – מהווה כ-42% מתוך 58.5 מיליארד שקל של סל שירותי הבריאות (נכון לאשתקד). מכאן שרוב הכנסות בתי החולים מגיעות מהקופות וכללי ההתחשבנות ביניהם קריטיים מאחר שהם קובעים כמה מתוך כלל סל הבריאות יישאר בקופות ויושקע בקהילה. מודל התקצוב החדש אינו קשור לקופות החולים ויועבר לבתי החולים ישירות מקופת המדינה.

במקום מבחני התמיכה וסובסידיות "בדיעבד" שניתנו רק אחרי שהגירעון בתקציב בתי החולים נפער, האוצר יקבע סכום כולל חודשי וקבוע שיחולק בין כלל בתי החולים לפי פרמטרים אובייקטיביים, שאינם קשורים כלל לבעלות על בית החולים. המודל החדש מיועד לחזק את הוודאות התקציבית, את השקיפות ואת היעילות בהקצאת המשאבים במערך האשפוז.

יש לציין שכבר ב-1988, ועדה בראשות שופטת בית המשפט העליון שושנה נתניהו מצאה כי משרד הבריאות, הבעלים של מחצית ממערך האשפוז בישראל, נוטה להעדיף את בתי החולים שבבעלותו ומוצדקת תלונות בתי החולים האחרים על קיפוחם.

בשיטה הישנה נוצר אי שוויון: האוצר העניק עדיפות כדי לסייע קודם כל לבתי הממשלתיים ורק אחר כך לאלה השייכים ל"כללית" ורק לבסוף לעצמאיים, ביניהם הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה, ושלושה בתי החולים בנצרת. כל השבעה האחרונים יצאו בשנה האחרונה למאבק נגד אפלייתם.

שר הבריאות הורוביץ: "מודל התקצוב החדש הוא בשורה של ממש לבתי החולים. הוא יאפשר להם ודאות תקציבית ועצמאות גבוהה יותר. השנתיים האחרונות לימדו את כולנו כי מערכת הבריאות היא עמוד השדרה של הכלכלה והחברה. אני מברך על ההסכמות שהושגו. זו עוד הוכחה לחשיבות הגדולה של הממשלה שלנו, שמצליחה בעבודה משותפת לקדם מהלכים שהיו תקועים במשך שנים".

נושאים קשורים:  תקצוב בתי החולים,  משרד הבריאות,  מנגנון הקאפ,  חדשות,  הוורביץ
תגובות
15.04.2022, 18:46

אכן צעד מבורך.
רפורמה שהתעכבה זמן רב מדי.

כמו שדאג לקצר את תורנומות הרופאים כל יחלק כספים בשוויון לבתי החולים. קל מאוד לדבר, יותר קשה לבצע.
אכן יש על מי לסמוך

מודל התקצוב החדש איננו חדש ואיננו בשורה לבתי החולים. המודל אמנם מתקן כמה פגמים שהיו בשיטה הקודמת אך אינו פותר את הבעיה היסודית של מימון מערכת האשפוז הציבורית בישראל.
במודל החדש נעשה ניסיון לתקן את הקיפוח המובנה שהיה קיים, בעיקר כלפי בתי החולים העצמאיים אך הוא מנציח את שליטת משרד האוצר על מערכת האשפוז ואת תלות בתי החולים בסיוע לכיסוי הגרעון התפעולי שהוא אינהרנטי בשיטה הנוכחית . ההסדר החדש מצמצם עוד יותר את יכולת ההתערבות של משרד הבריאות בתקצוב מערכת האשפוז ואינו מתקן את הכשלים המובנים של שוק הבריאות אשר כיום מייצר אשליה של שוק מתוחכם בשעה שבפועל הוא שוק המנוהל מלמעלה על יד משרדי האוצר והבריאות ומערכת האשפוז חייבת לרקוד לפי חליל ממשלתי הקובע סדרי עדיפויות בעזרת טבלת תעריפים דיפרנציאליים שאינן נתונים לחוקי היצע וביקוש. בשיטה הקיימת מעקרת, במידה רבה ,את יכולת הבקרה של הצרכנים (קופות החולים) על ספקי השירות (בתי החולים) ומאלצת את מנהלי בתי החולים לתעדף פעילות רפואית בהתאם לתכתיב כלכלי הגובר במקרים לא מעטים על השיקול של הרפואי של בריאות הציבור.