מחקרים

חוש הריח יעיל בניבוי הפוגה של טרשת נפוצה

במחקר שנעשה על חולי טרשת נפוצה תחת טיפולים משני-מחלה, נמצא כי תבחיני סף הרחה הצליחו לנבא באופן בלתי-תלוי הפוגות של המחלה ואת הסיכון להישנותה. תבחינים אלו עשויים לשמש ככלי להערכת התגובתיות לטיפול

סף ההרחה (OT: Olfactory threshold) נקשר עם תגובה דלקתית קצרת טווח בטרשת נפוצה התקפית (RMS: relapsing multiple sclerosis). במסגרת מחקר אשר פורסם בכתב העת 'Multiple Sclerosis Journal', מטרת החוקרים הייתה לבדוק האם סף ההרחה (OT) מאפשר ניבוי לתגובתיות לטיפול בחולי RMS.

החוקרים ערכו מחקר פרוספקטיבי אשר נמשך 5 שנים, במסגרתו מדדו את ה-OT בקרב 123 חולי RMS. המדידות בוצעו בתחילת מתן טיפול משנה מחלה (DMT: disease modifying treatment) (M0), לאחר שלושה חודשים (M3) ולאחר 12 חודשים (M12) באמצעות תבחינים לבדיקת חוש הריח (Sniffing Sticks test). הנקודה הסופית הראשונית של המחקר הוגדרה כהיעדר הישנות במהלך תקופת התצפית, והנקודות השניוניות הוגדרו כהתקדמות ב-Expanded Disability Status Scale (EDSS) ופעילות כפי שנצפתה ב-MRI. ערכי חתך אופטימליים נקבעו באמצעות אנליזות עקומה אופיינית למסווג (ROC: Receiver operating characteristic), וערכי הניבוי הוערכו באמצעות מודלי רגרסיית קוקס מרובת משתנים.

ערכי OT גבוהים יותר ב-M0,יM3 ו-M12 נקשרו באופן בלתי תלוי עם שיעור נמוך יותר של סיכוי ההישנות, כאשר הפחתת הסיכון החזקה ביותר נמצאה ב-M3 (יחס סיכונים (HR) = 0.44, p < 0.001). שיפור של ציוני ה-OT מחודשים M0 עד M3י(ΔOTM3) נקשרו גם כן עם סיכון מופחת להישנות (HR = 0.12, p < 0.001). ציון OT > 6.5 נמצא כמנבא החזק ביותר למצב ללא-הישנות (HR = 0.10, p < 0.001) עם הדיוק האבחנתי הגבוה ביותר (positive predictive value (PPV) = 87%), כאשר מיד אחריו נמצא ΔOTM3 ⩾ 0.5י(HR = 0.12, p < 0.001, PPV = 86%).

החוקרים מסכמים כי סף ההרחה הוא מנבא בלתי תלוי של הפוגה בפעילות המחלה בעקבות התחלה של טיפולים משני מחלה במסגרת של 5 שנים. כלי זה יכול לשמש כסמן ביולוגי יעיל לתגובתיות לטיפול בטרשת נפוצה.

מקור:

Bsteh G, Hegen H, Berek K, et al. Olfactory threshold predicts treatment response in relapsing multiple sclerosis. Mult Scler [Internet] 2022 [cited 2022 Mar 15];135245852210797. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35282741/

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה,  חוש הריח,  MRI,  טיפול משנה מהלך מחלה
תגובות