מחקרים

שימוש מקדים עם אופיואידים משפיעה על צריכת הטיפול לכאב לאחר ניתוחים

במחקר שנעשה על שימוש באופיואידים לאחר ניתוח נמצא כי לצריכה קודמת קיימת השפעה על יעילות הטיפול. לכן, קיים צורך בהתאמת מינון בקרב מטופלים אשר צרכו אופיואידים טרום הניתוח

התאוששות לאחר ניתוח (צילום: אילוסטרציה)

במחקר אשר פורסם בכתב העת 'Regional Anesthesia & Pain Medicine', מטרת החוקרים הייתה לקבוע את ההשפעה של מתן אופיואידים במרשם בשנה לפני ניתוח על צריכת אופיואידים לאחר ניתוח.

הנחיות חדשות למרשמי אופיואידים לאחר הניתוח מסתמכות על מידע ממטופלים אשר לא צרכו אופיואידים קודם לכן (opioid-naïve). עם זאת, השימוש באופיואידים בארצות-הברית הוא נפוץ, וההשפעה של חשיפה קודמת של אופיואידים על צריכה שלהם לאחר ניתוח אינה ברורה דיה.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסייה, במסגרתו נאספו 26,001 מבוגרים בני 18 ומעלה, אשר עבר אחד מתוך תשעה הליכים ניתוחיים אלקטיביים כלליים או גינקולוגיים בתקופה בין ה-1 לינואר 2017 ועד ל-31 באוקטובר 2019. לצורך המחקר נאספו באופן פרוספקטיבי נתונים בדיווח המטופלים מתוך ה-Michigan Surgical Quality Collaborativeי(MSQC), המקושרים לתוכנית הלאומית לניתוח מרשמי תרופות בקרב 70 בתי חולים המשתתפים ב-MSQC על צריכת אופיואידים למשך 30 יום לפי דיווח המטופל, ועל פי מקבילים של מורפין פומי (OME: oral morphine equivalents) (תוצא ראשוני).

בהשוואה עם מטופלים אשר לא נטלו אופיואידים קודם לכן, אלו אשר נחשפו לאופיואידים (26% מהדגימה) צרכו יותר אופיואידים במרשם לאחר הניתוח (הפרש OME מתוקנן 12, CIי95% 10 עד 14). חשיפה גדולה יותר לאופיואידים נקשרה עם צריכה גבוהה יותר לאחר הניתוח בדפוס תלוי מינון. משתמשים כרוניים דיווחו על הצריכה הגבוהה ביותר (OME נוסף 32, CIי95% 21 עד 42). עם זאת, ב-8 מתוך 9 הליכים, 90% מהמשתתפים אשר נחשפו לאופיואידים צרכו ≤ 150 OME. בקרב אלו אשר קיבלו מרשם פריאופרטיבי (perioperative), משתתפים אשר נחשפו לאופיואידים היו בעלי סיכוי רב יותר לצריכה נוספת של מרשמים חוזרים (OR מתוקנן 4.7, CIי95% 4.4 עד 5.1), מספר המרשמים החוזרים (סיכון היארעות יחסי מתוקנן 4.0, CIי95% 3.7 עד 4.3), שיעור הצריכה הנוספת הממוצע (הפרש OME מתוקנן 333, CIי95% 292 עד 374)).

החוקרים מסכמים כי שימוש טרם הניתוח עם אופיואידים נקשר עם עליות קטנות בצריכת האופיואידים בדיווח המטופל לאחר הניתוח בקרב מרבית המטופלים. עם זאת, עיקר ההפרשים מתקיימים בקרב מטופלים עם שימוש כרוני. למרבית המטופלים עם חשיפה מקדימה לאופיואידים, קיימות הנחיות אשר עשויות להתאים לצרכיהם לאחר הניתוח. עם זאת, יתכן ונדרשת התאמה אישית של ההנחיות לטובת מטופלים עם שימוש כרוני. נותני הטיפול צריכים לצפות לשיעור גבוה יותר של מרשמים חוזרים לאחר הניתוח בקרב כלל המטופלים אשר נחשפו לאופיואידים.

מקור:

Bicket MC, Gunaseelan V, Lagisetty P, et al. Association of opioid exposure before surgery with opioid consumption after surgery. Reg Anesth Pain Med [Internet] 2022 [cited 2022 Mar 15];rapm-2021-103388. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35241626/

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב חריף,  כאב חריף לאחר ניתוח,  אופיואידים,  משככי כאבים
תגובות