מחקרים

האם חשיפה לקנאביס בהריון מביא לתוצאי יילוד שליליים?

נמצא כי חשיפה לקנאביס בהריון מקושר למספר תוצאי יילוד שליליים הכוללים בין היתר עליה בשיעורי לידה מוקדמת, לידה במשקל נמוך ואשפוזים במחלקת טיפול נמרץ יילודים

04.04.2022, 15:59

בעוד חלק מהמחקרים מצאו קשר בין שימוש בקנאביס בהריון לבין תוצאי יילוד שליליים, תוצאות אלה לא היו אחידות בין המחקרים השונים. מטרת מחקר זה הייתה להעריך את המידע הקיים על אודות תוצאי יילוד שנחשפו לקנאביס בהריון. במחקר-על נכללו כלל המחקרים התצפיתיים וההתערבותיים שכללו השוואה בין נשים חשופות ולא חשופות לקנאביס במהלך ההריון ודיווחו עם תוצאי יילוד.

דיווח הממצאים בוצע על פי הנחיות Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses. מידע על אודות כלל התוצאים הופק על ידי שני כותבי המאמר, ואלו אוגמו בעזרת מודל אפקטים אקראיים שנמדד על פי הפרש ממוצע או יחס סיכונים (risk ratio - RR) ורווחי בר סמך של 95%.

כלל התוצאים נקבעו קודם לאיסוף הנתונים. התוצאים כללו משקל לידה מתחת ל-2,500 גר', משקל קטן לגיל הריון (small for gestational age - SGA) שהוגדר כמשקל נמוך מאחוזון 5 לפי גיל ההריון, גיל ההריון בלידה, משקל בלידה, היארעות אשפוז במחלקת טיפול נמרץ יילודים, ציון APGAR כעבור דקה, ציון APGAR כעבור חמש דקות, היארעות ציון APGAR מתחת לשבע כעבור חמש דקות והיקף ראש ואורך היילוד.

תוצאות המחקר הדגימו כי ב-16 מחקרים בו נכללו 59,138 יילודים נצפתה עלייה משמעותית בשיעור שבעה תוצאים שליליים עבור תינוקות שנולדו לאמהות חשופות לקנאביס בהשוואה לאלו שלא. בין אלו נכללו עליה בסיכון למשקל לידה מתחת ל-2,500 ג' (יחס סיכונים של 2.06, רווח בר-סמך של 95%, 1.25-3.42; p=0.005), SGA (יחס סיכונים של 1.61, רווח בר-סמך של 95%, 1.44-1.79; p<0.001), לידה לפני המועד (יחס סיכונים של 1.28, רווח בר-סמך של 95%, 1.16-1.42; p<0.001), אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ יילודים (יחס סיכונים של 1.38, רווח בר-סמך של 95%, 1.18-1.62; p<0.001), וירידה במשקל לידה ממוצע (הפרש ממוצעים של -112.30, רווח בר-סמך של 95%, -167.19 עד -57.41 גרם; p<0.001), ציון APGAR כעבור דקה אחת (הפרש ממוצעים של -0.26, רווח בר-סמך של 95%, -0.43 עד -0.09; p=0.002) והיקף ראש היילוד (הפרש ממוצעים של -0.34, רווח בר-סמך של 95%, -0.63 עד -0.06 ס"מ; p=0.02).

מסקנת החוקרים הייתה כי נשים החשופות לקנאביס במהלך ההריון נמצאות בסיכון מוגבר לחלק מתוצאי היילוד השליליים. ממצאים אלו מציעים כי עליה במודעות בנוגע לסיכונים אלו יכולה לסייע בשיפור התוצאים.

מקור:

Marchand G, et al. (2022) “Birth Outcomes of Neonates Exposed to Marijuana in Utero: A Systematic Review and Meta-analysis.” JAMA Open Network, January 2022. Vol. 5, Issue 1, e2145653. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.45653

נושאים קשורים:  מחקרים,  שימוש בקנאביס בהיריון,  הריון,  לידה מוקדמת,  קנאביס
תגובות