מחקרים

האם יש טיפול יעיל לילדים עם מחלת ריאה מקושרת לפגות?

נמצא כי טיפול משולב של קורטיקוסטרואידים בשאיפה ובטא אגוניסטים ארוכי פעולה יעילים בשיפור תפקודי ריאות בילדים עם מחלת ריאה המקושרת לפגות

31.03.2022, 17:37

ירידה בתפקודי ריאה בהמשך החיים הינו סימן היכר לפגות. עם זאת, טרם בוצעו מחקרים על ניהול הירידה בתפקודי הריאות. מטרת המחקר הייתה לקבוע האם טיפול למשך 12 שבועות עם קורטיקוסטרואידים בשאיפה (Inhaled Corticosteroids - ICS) בלבד או בשילוב עם בטא-2 אגוניסטים עם פעילות ממושכת (Long acting β2 agonists - LABA) משפרים את תוצאות בדיקת הספירומטריה ויכולת ביצוע פעילות גופנית של ילדים בגיל בית הספר אשר נולדו פגים ולהם %FEV1י(percent predicted Forced Expiratory Volume in 1 second) של עד 85%.

המחקר בוצע בשיטה אקראית מבוקרת-אינבו עם סמיות כפולה, בו השוו את יעילות הטיפול עם ICS או ICS ו-LABA אל מול אינבו. למחקר גויסו 144 ילדים (בגילאי 7-12) אשר נולדו פגים (בגיל הריון של עד 34 שבועות), שאין להם פגיעה מולדת, מחלה קרדיווסקולרית או הפרעה נוירולוגית-התפתחותית משמעותית מבחינה קלינית. ילדים אלו ביצעו בדיקת ספירומטריה, מבחן פעילות גופנית ומדידות של שיעור נשיפה של חנקן חמצני (Nitric Oxide) לפני ואחרי הטיפול. הילדים גויסו למחקר בין התאריכים 1 ליולי 2017 עד 31 לאוגוסט 2019 מבית חולים לילדים יחיד באנגליה.

הנבדקים עברו הקצאה אקראית לאחד משלוש קבוצות המחקר, וקיבלו משאף עם פלוטיקזון פרופיונאט במינון 50 מיקרוגרם ואינבו, פלוטיקזון פרופיונאט במינון 50 מיקרוגרם וסולמדרול במינון 25 מיקרוגרם או אינבו. כלל המטופלים טופלו עם שתי שאיפות מהמשאף פעמיים ביום למשך 12 שבועות. ילדים שמטופלים באופן רגיל עם ICS עברו תקופת צינון (Washout) מהטיפול הקבוע שלהם לפני הקצאה במחקר.

התוצא העיקרי היה הבדלים בין הקבוצות, שנמדד על פי הבדלים מתוקננים ב-%FEV1 לפני ואחרי הטיפול. ניתוח הנתונים בוצע על פי אוכלוסיית intention-to-treat.

מתוך 144 ילדים שנולדו פגים ולהם %FEV1 עד 85%, 53 עברו הקצאה אקראית. 20 ילדים הוקצו לקבלת ICS בלבד (5 מהם קיבלו ICS לפני השתתפות במחקר), 19 הוקצו לקבלת ICS ו-LABA (מהם 4 קיבלו ICS לפני השתתפות במחקר) ו-14 ילדים קיבלו אינבו. גילם הממוצע של הנבדקים עמד על 10.8±1.2 שנים, 29 בנות (55%). תוצאות %FEV1 לאחר טיפול תוקננו עבור מין, משך ההריון, המצאות Bronchopulmonary Dysplasiaי(BPD), הגבלה בגדילה תוך-רחמית (Intrauterine Growth Restriction - IUGR), מצב טיפול עם קורטיקוסטרואידים לפני גיוס למחקר, קבוצת הטיפול וערכים לפני הטיפול.

תוצאות המחקר הדגימו כי תוצאות ממוצעות של %FEV1 לאחר הטיפול, בהתחשב במערפלים, היו גבוהות ב-7.7% (רווח בר-סמך של 95%, -0.27 עד 15.72; p=0.16) בקבוצת הטיפול עם ICS בלבד וב-14.1% (רווח בר-סמך של 95%, 7.3-21; p=0.002) בקבוצת הטיפול עם ICS ו-LABA, בהשוואה לאינבו. טיפול הביא להפחתה בחנקן חמצני נשיפתי, ושיפר את התגובה למרחיבי סימפונות לאחר פעילות גופנית, אך לא שיפר את היכולת לבצע פעילות גופנית. נבדק אחד התחיל להשתעל תחת טיפול עם משאף. מלבד זאת לא נצפו תופעות לוואי מקושרות לטיפול במהלך תקופת המחקר.

מסקנת החוקרים הייתה כי שילוב של ICS ו-LABA הינו יעיל לטיפול במחלות ריאה בילדות המקושרות לפגות.

מקור:

Goulden N, et al. (2022) “Inhaled Corticosteroids Alone and in Combination With Long-Acting β2 Receptor Agonists to Treat Reduced Lung Function in Preterm-Born Children: A Randomized Clinical Trial.” JAMA Pediatrics, February 2022. Vol. 176, Issue 2, p. 133–141. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.5111

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות ריאה בילדים,  פגות,  קורטיקוסטרואידים בשאיפה,  בטא-אגוניסטים ארוכי-טווח,  בדיקת נשיפה
תגובות