מחקרים

ההשפעות של ההנחיות לבדיקת סקר לגילוי סרטן הערמונית

חוקרים סבורים כי לעדכונים של ה-USPSTF בנוגע לביצוע בדיקות סקר לגילוי סרטן הערמונית, יש השפעה שלילית על התוצאים הפתולוגיים של החולים

20.03.2022, 17:18

ידוע כי במאי 2018, ה-USPSTFי(US Preventive Services Task Force) המליץ ​​כי ההחלטה על ביצוע בדיקות סקר לגילוי סרטן הערמונית לגברים בגילאי 55-69 צריכה להיות החלטה פרטנית. המלצה זו שונה מהמלצת ה-USPSTF ממאי 2012 שהייתה נגד ביצוע בדיקות סקר לכל הגילאים. עם זאת, לא ברור כיצד השפיעו העדכונים של 2012 ו-2018 על התוצאים הפתולוגיים לאחר כריתת ערמונית.

החוקרים הכלילו במחקר 647 חולים עם סרטן הערמונית שעברו כריתת ערמונית במוסד שלהם מ-2005 ועד 2018. קבוצות החולים כללו נבדקים שאובחנו לפני העדכון של שנת 2012 (179 חולים), בין העדכון של 2012 לזה של 2018 (417 חולים) ולאחר העדכון של 2018 (51 חולים). החוקרים ערכו אנליזה של השינויים בגיל האבחנה, דירוג גליסון בפתולוגיה, שלב המחלה בפתולוגיה, פלישה לכלי דם ולימפה ופתולוגיה טובה/רעה. כמו כן, ביצעו רגרסיה לוגיסטית רבת-משתנים עם התאמה למשתנים טרם ביצוע הביופסיה (גיל, רמות PSA, מוצא אפרו-אמריקאי, היסטוריה משפחתית), שהעריכה את ההשפעות של העדכונים מ-2012 ו-2018 על דירוג הגליסון והשלב בפתולוגיה. החוקרים הגדירו ערך של P < 0.05 כמובהק סטטיסטית.

החוקרים דיווחו כי הגיל החציוני של החולים עלה מ-60 ל-63 (p = 0.001) בין העדכונים של 2012 ל-2018 ול-64 לאחר העדכון של 2018. הם זיהו ירידה מובהקת בדירוגי גליסון של 1 ו-2, בשלב pT2 ובפתולוגיה טובה (p< 0.001) לצד עלייה מובהקת בדירוגי גליסון של 3, 4 ו-5 ובשלב pT3a יחד עם פתולוגיה לא טובה (p < 0.001) בין 2012 ל-2018. כמו כן, הם מצאו כי לא היה שינוי מובהק בשכיחות שלב pT3b או בשכיחות החדירה הלימפו-ווסקולרית בין העדכונים ב-2012 ל-2018. כאשר ערכו רגרסיה רבת-משתנים, אבחנה בתקופה שבין העדכונים של 2012 ו-2018 הייתה קשורה באופן מובהק לדירוג גליסון של 4 או 5 ו-pT3aי(p < 0.001). זאת ועוד, החוקרים דיווחו כי אבחנה לאחר העדכון של 2018 הייתה קשורה באופן מובהק לשכיחות גבוהה יותר של pT3aי(p = 0.005). הם מצאו כי הסיכוי לדירוג גליסון של 4 או 5 היה גבוה פי 3.2 (p < 0.001) אם האבחנה נעשתה בין העדכונים של 2012 ל-2018, ופי 2.3 גבוה יותר (p=0.051) אם האבחנה הייתה אחרי העדכון של 2018. לבסוף, נמצא כי הסיכוי לשלב pT3a היה גבוה פי 2.4 (p < 0.001) אם האבחנה הייתה בין העדכונים ופי 2.9 (p = 0.005) אם הייתה לאחר העדכון של 2018.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ההנחיות של USPSTF משנת 2012 השפיעו לרעה על התוצאים הפתולוגיים לאחר כריתת ערמונית. כמו כן, נמצא כי לחולים שאובחנו בין העדכונים של 2012 ו-2018 היה סרטן בעל דרגת סיכון גבוהה יותר ומחלה פחות "טובה". בנוסף, נתונים שלאחר העדכון של 2018 מוכיחים המשך השפעה שלילית על הפתולוגיה לאחר כריתת ערמונית. החוקרים סבורים כי יש צורך במחקר נוסף שיעסוק בהשפעות ארוכות הטווח של העדכון של ה-USPSTF משנת 2018.

מקור:

Plambeck, B. D. et al. The Prostate 2021; 82(2); 216-220. https://doi.org/10.1002/pros.24261

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקת סקר,  סרטן ערמונית,  כריתת ערמונית
תגובות