מחקרים

הטיפול עם אופדסיטיניב לדלקת מפרקים שגרונית נקשר להפחתה בעלויות הרפואיות

בהשוואה בין טיפולים שונים לדלקת מפרקים שגרונית, נמצא כי טיפול יחיד או משולב עם אופדסיטיניב הוביל לעלויות פחותות

10.03.2022, 17:11

במחקר שפורסם בכתב העת Advances in Therapy'', מטרת החוקרים הייתה להשוות את התועלת הכלכלית בטיפול משולב עם אופדסיטיניב (רינבוק) לעומת טיפול משולב עם טופסיטיניב, וטיפול יחיד עם אופדסיטיניב לעומת טיפול יחיד עם מתוטרקסט. ההשוואה נעשתה באמצעות בחינת השיפור באיכות החיים הבריאותית (HRQOL: health-related quality of life) במטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית (RA: rheumatoid arthritis)

לצורך כך, החוקרים ניתחו מידע מתוך שני מחקרים על אופדסיטיניב (SELECT-NEXT ו-SELECT-MONOTHERAPY), ומחקר אחד על טופסיטיניב (ORAL-Standard), שם נאספו מדידות של ה-HRQOL באמצעות שאלון הבריאות SF-36 Short Form 36 בקרב חולים עם דלקת מפרקים שגרונית. החוקרים השתמשו במידע מתוך ה-SF-36 Physical (PCS) וניקוד ה-Mental Component Summaryי(MCS) ממחקרי ה-SELECT על מנת לחשב את העלויות הרפואיות הישירות של כל מטופל בחודש (PPPM: per patient per month), וזאת באמצעות אלגוריתם של רגרסיה. העלויות הרפואיות הישירות של PPPM למטופלים המקבלים 5 מיליגרם טופסיטיניב פעמיים ביום נאספו מתוך האנליזה של ניקוד ה-SF-36 PCS ו-MCS מתוך מחקר ה-ORAL-Standard. הערכות העלויות הרפואיות הישירות של PPPM לטווח קצר (12-14 שבועות) ולטווח-ארוך (48 שבועות) הושוו בין אופדסיטיניב וטופסיטיניב, ובין אופדסיטיניב ומתוטרקסט.

במהלך 12 שבועות, העלויות הרפואיות הישירות של PPPM היו נמוכות יותר ב-252 דולרים (CIי72 דולר, 446 דולר) בקרב חולים שטופלו עם אופדסיטיניב לעומת חולים שטופלו עם טופסיטיניב. העלויות הרפואיות הישירות של PPPM בשבועות 24 ו-48, וכן העליות המצטברות במהלך כל תקופת 48 השבועות היו נמוכות יותר באופן מובהק תחת טיפול עם אופדסיטיניב לעומת טופסיטיניב (הפרש 1,759 דולר, CIי1,162 דולר, 2,449 דולר). במהלך 14 שבועות, העלויות הרפואיות הישירות של PPPM היו נמוכות יותר ב-399 דולרים בחולים שטופלו עם אופדסיטיניב בלבד, לעומת אלו אשר טופלו עם מתוטרקסט בלבד (CIי158 דולר, 620 דולר). עלויות רפואיות ישירות בשבוע 48 ועלויות מצטברות במהלך כל תקופת 48 השבועות היו נמוכות יותר באופן מובהק בטיפול עם אופדסיטיניב בלבד לעומת טיפול עם מתוטרקסט בלבד (הפרש 2,044 דולר; CIי1,221 דולר, 2,846 דולר).

החוקרים מסכמים כי הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, הטיפול עם אופדסיטיניב נקשר עם עלויות רפואיות ישירות פחותות יותר בקרב חולי דלקת מפרקים שגרונית. קשר זה נמצא בקרב חולים שטופלו עם טיפול משולב עם אופדסיטיניב לעומת טיפול משולב עם טופסיטיניב, וכן בקרב חולים שטופלו עם אופדסיטיניב בטיפול יחיד לעומת טיפול יחיד עם מתוטרקסט.

מקור:

Bergman M, Tundia N, Yang M, Orvis E, Clewell J, Bensimon A. Economic Benefit from Improvements in Quality of Life with Upadacitinib: Comparisons with Tofacitinib and Methotrexate in Patients with Rheumatoid Arthritis. Adv Ther [Internet] 2021 [cited 2022 Jan 28];38(12):5649–61. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34636000/

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  אופדסיטיניב,  איכות חיים,  מתוטרקסט,  עלויות טיפול
תגובות