מחקרים

התוצאים הכבדיים והחוץ כבדיים של טיפול נוגד-נגיפי בהפטיטיס C

תוצאים כבדיים וחוץ כבדיים, מלבד תמותה, מושפעים בעיקר מהרקע הרפואי הקודם של מטופלים עם שחמת כבד עקב דלקת כבד נגיפית C מטופלת

10.03.2022, 16:58
הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

עד כה לא הוגדרו מהן התועליות ארוכות הטווח של התגובה הנגיפית העמידה (Sustained Virological Response - SVR) של טיפול אנטי-ויראלי ישיר (Direct-Acting Antiviral - DAA) במטופלים עם שחמת כבד עקב דלקת כבד נגיפית Cי(Hepatitis C Virus-HCV). במחקר זה החוקרים בחנו את ההיארעות והמנבאים של אירועים בריאותיים הקשורים לכבד (Liver Related Events - LRE) ושאינם קשורים לכבד (Non-Liver Related Events - NRLE), ושל תמותה עבור מטופלים עם שחמת כבד תחת טיפול DAA.

המחקר בוצע בשיטה אורכית, חד-מרכזית אליו גוייסו מטופלים רצופים עם שחמת כבד ו-SVR לטיפול נוגד נגיפים. נבדקים אלו חולקו לשלוש עוקבות: עוקבה A (Child-Pugh A ללא LRE קודמים), עוקבה B (Child Pugh B או Child Pugh A עם LRE קודמים שאינם קרצינומה הפטוצלולרית) ועוקבה C (קרצינומה הפטוצלולרית [Hepatocellular Carcinoma - HCC] קודמת).

במסגרת המחקר עקבו אחר 636 נבדקים עם שחמת כבד (גיל חציוני של 65 שנים, 58%, זכרים, 89% עם Child Pugh A) למשך תקופת מעקב חציונית של 51 (טווח של 8-68) חודשים (עוקבה A:יn=480, עוקבה B:י n=89, עוקבה C:יn=67). תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי ההיארעות המשוערים והמצטברים של LRE, במשך 5 שנים, שנים עמדו על 10.4% בעוקבה A לעומת 32% בעוקבה B (שיעורי האירועים: HCCי- 7.7% לעומת 19.7%, מיימת - 1.4% לעומת 8.6%, דימום מדליות - 1.3% לעומת 7.8%, אנצפלופטיה - 0% לעומת 2.5%) ולעומת 71% בעוקבה C (היארעות של HCC בלבד) (p<0.0001). שיעורים תואמים עבור NLRE עמדו על 11.7% בעוקבה A לעומת 17.9% בעוקבה B לעומת 17.5% בעוקבה Cי(p=0.32). ההסתברויות המשוערות, על פני חמש שנים, של תמותה מקושרת לעומת שאינה מקושרת לכבד עמדו על 0.5% לעומת 4.5% בעוקבה A,י16.2% לעומת 8.6% בעוקבה B, ו-12.1% לעומת 7.7% בעוקבה C. שיעורי תמותה מכל סיבה בעוקבה A היו דומים לשיעור המצופה באוכלוסיה הכללית, מרובד לפי גיל, מין ושנה קלנדרית על בסיס מאגר הנתונים של תמותה אנושית (Human Mortality Database), בעוד שיעורי התמותה היו גבוהים באופן מובהק בעוקבה B.

מסקנת החוקרים הייתה כי מטופלים עם שחמת הכבד ו-SVR תחת טיפול עם DAA נמצאים בסיכון לאירועים ותמותה מקושרים ושאינם מקושרים לכבד. עם זאת, היארעותם של אלו מושפע באופן משמעותי מרקע רפואי קודם של המטופל.

מקור:

Incidence of liver- and non-liver-related outcomes in patients with HCV-cirrhosis after SVR. Journal of Hepatology. February 2022

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  שחמת הכבד,  טיפול אנטי-ויראלי
תגובות