מחקרים

האם יש לבצע סקר ל-GPS בקרב חולים עם נאופלזיה המטולוגית?

חוקרים מצאו כי גישה אבחנתית מבוססת-אלגוריתם לאיתור של חולי GPS משפיעה על המשך הניהול והטיפול בחולים אלה

תסמונות עם נטייה לפגיעה בשורות הנבט (Germline Predisposition Syndrome - GPS) נובעות מאברציות קבועות בגנים משתיקי גידולים ובגנים הומיאוסטטיים, מה שמגביר את הסיכון לניאופלזיה אצל בני משפחה המושפעים מהתסמונת.

במחקר שפורסם בכתב העת American Journal of Hematology, הציגו החוקרים נתונים קליניים וגנומיים של 144 חולי GPS מ-Mayo Clinic.י59 מהמטופלים הוערכו באופן פרוספקטיבי תוך שימוש באבחנה בגישה מבוססת-אלגוריתם במסגרת מרפאה ייעודית לחולי GPS/תסמונת כשל מולד של מוח העצם (IBMFS).

שבעים ושניים (50%) מהמטופלים היו עם IBMFS (הפרעות ביולוגיות בטלומרים - 32, אנמיית פאנקוני - 18, Diamond Blackfan Anemiaי- 11, נויטרופניה מולדת - 5, תסמונת שווכמן-דיאמונד - 5, תסמונת בלום - 1).

27 מהמטופלים (19%) סבלו מ-GPS עם תרומבוציטופניה קודמת (RUNX1-FPD-15, ANKRD26-6, ETV6-2, GATA1-1, MPL-3), ל-28 (19%) היה GPS ללא תרומבוציטופניה קודמת (GATA2 haploinsufficiency-16, DDX41-10, ל-CBL-1 ו-CEBPA-1), ול-17 (12%) היו תסמונות עם נטייה כללית לממאירות (אטקסיה טלאנגקטזיה- 7, וריאנטים הטרוזיגוטיים של ATM -3, 2-CHEK2, 2-TP53, 1- CDK2NA, 1- NF1, ותסמונת Nijmegen Breakage Syndrome-1).

וריאנטים פתוגניים הומוזיגוטיים והטרוזיגוטיים של ATM היו קשורים באופן בלעדי להפרעות לימפו-פרוליפרטיביות (LPD), בעוד ש-DDX41 GPS היה קשור ל-LPD ולניאופלזיה מיאלואידית.

השימוש בבדיקת NGS סומטית הביא לזיהוי התפתחות שבטית בקרב חולי GPS, כאשר ברוב המקרים אירעו מוטציות בגנים ASXL1, RAS, SRSF2 ו-TET2.

בקרב 52 (91%) מתוך 59 חולי GPS שזוהו באופן פרוספקטיבי, חל שינוי בגישת ניהול המחלה שלהם, והם עברו בדיקת סקר נוספת הקשורה ל-GPS ב-42 (71%) מקרים, הפניה לבדיקת השתלת מוח עצם אלוגנית וחיפוש אחר תורמים מתאימים ב-16 (27%) מהמקרים, התחלת טיפול תרופתי ובחירה של משטרי מיצוק ספציפיים ב-14 (24%) מקרים, וייעוץ גנטי מתוך כוונה ספציפית לשימור פוריות וייעוץ טרום-הריוני ב-10 (17%) מקרים.

ממצאים אלה מדגישים את החשיבות של תוכניות ייעודיות לסקירה, איתור וניהול של GPS עבור חולים עם נאופלזיה המטולוגית.

מקור:

Martin, ES et al. American Journal of Hematology. 2021 Nov 1;96(11):1450-1460. doi: 10.1002/ajh.26321

נושאים קשורים:  מחקרים,  נאופלזיה,  תאי נבט,  GPS
תגובות