מחקרים

מאפיינים גרורתיים של גידולים נוירואנדוקריניים במטופלים עם MEN1

גרורות במטופלים עם גידולים לא פונקציונליים של הלבלב יכולות להגיע מהתריסריון או בלוטות הלימפה הסמוכות לו וללבלב

לבלב (איור: אילוסטרציה)
לבלב (איור: אילוסטרציה)

מטופלים עם תסמונת MEN סוג 1 (multiple endocrine neoplasia) מפתחים לעיתים קרובות גידולים נוירואנדוקריניים רב-מוקדיים בלבלב ובתריסריון. גידולים נוירואנדוקריניים לא פונקציונליים של הלבלב וגסטרינומות של התריסריון הם המקור הנפוץ ביותר לגרורות. הקווים המנחים הנוכחיים ממליצים על ניתוח בהתבסס על פונקציונליות, גודל גידול של 2 ס"מ או גדול מכך, דרגת הגידול (grade) או הימצאות גרורות בבלוטות לימפה. עם זאת, במקרה שבו יש מספר גידולים ראשוניים, לעיתים קרובות לא ברור איזה גידול שלח את הגרורות.

במאמר שפורסם בכתב העת The American Journal of Surgical Pathology החוקרים רצו לאפיין את מערכת היחסים בין הגידולים האנדוקריניים הראשוניים בלבלב ובתריסריון לבין הגרורות במטופלים עם תסמונת MEN1 באמצעות ההבדלים האנדוקריניים של הגידולים והגרורות.

תוצאות המחקר הראו כי הביטוי של מרקרים אנדוקריניים שונים – ARX ו-PDX1 היה תואם ב-18 גידולים נוירואנדוקריניים ספורדיים והגרורות המתאימות שלהם. לאחר מכן, נבדק הביטוי של ARX, PDX1, Ki67 וגסטרין, ו-ALT (Alternative Lengthening of Telomers – מנגנון בלתי תלוי בטלומרז שבאמצעותו תאי סרטן מתחמקים מהפחתה של טלומרים) ב-137 גידולים נוירואנדוקריניים של הלבלב והתריסריון ו-36 גרורות תואמות ב-10 מטופלים עם התסמונת MEN1. עבור ARX ו-PDX1 נבדקו H-score clustering כדי לבדוק אם יש ביניהם קשר. במטופלים עם גרורות למספר מוקדים, היה ביטוי דומה של גורמי שעתוק בכל אתרי הגרורות. דמיון זה יכול להעיד על כך שמקורן של רוב הגרורות (29/32) הוא מאותו גידול נוירואנדוקריני. במיעוט המטופלים היה גידול נוירואנדוקריני ראשוני שהתייצג עם גרורות מרובות. ב-6 מטופלים עם MEN1 ורמות גסטרין גבוהות בסרום, גרורות לבלוטות הלימפה הסמוכות לתריסריון וללבלב ביטאו גסטרין. הסיווג שלהם הוא תחת גסטרינומות של התריסריון, ולא עם גידולים נוירואנדוקריניים לא פונציונליים של הלבלב. גרורות שמקורן בגידולים נוירואנדוקריניים לא פונציונליים של הלבלב מסווגות לעיתים קרובות עם גידול בדרגה גבוהה או גידולים ראשוניים עם ALT חיובי.

מסקנת החוקרים הייתה כי למטופלים עם MEN1 ורמות גסטרין גבוהות וגידולים נוירואנדוקריניים לא פונקציונליים של הלבלב, המקור לגרורות יכול להיות התריסריון או בלוטות הלימפה של התריסריון והלבלב. זאת על אף שאמצעי הדמייה קונבנציונליים ופונקציונליים לא מאפשרים לחשוף גידולים בתריסריון מבעוד מועד.

מקור:

Metastatic Patterns of Duodenopancreatic Neuroendocrine Tumors in Patients with Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 The American Journal of Surgical Pathology: February 2022 - Volume 46 - Issue 2 - p 159-168 doi:10.1097/PAS.0000000000001811

נושאים קשורים:  מחקרים,  גידול נוירו-אנדוקריני,  MEN1,  גרורות,  גסטרין,  לבלב,  תריסריון
תגובות