מחקרים

טיפול עם בריסיטיניב בחולי דלקת מפרקים שגרונית בעולם האמיתי:
דפוסי שימוש ותוצאים קליניים

תוצאות ממחקר ה-ORBIT-RA מדגימות כי גם בחולים עם מחלה ממושכת ועמידה לטיפול, בריסיטיניב מובילה לשיפור בפעילות המחלה וכי שיעור ההצמדות לתרופה על פני שנה גבוה

06.03.2022, 10:40

בריסיטיניב הינה תרופה המעכבת באופן בררני את JAK1/2י(Januse Kinase) אשר אושרה לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית (RA). במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Rheumatology Therapy חוקרים ביקשו לבחון היבטים שונים של טיפול עם בריסיטיניב בעולם הקליני ובכלל זאת מאפייני החולים, דפוסי הרישום של התרופה, יעילות והצמדות לטיפול.

המחקר בוצע באופן רטרוספקטיבי בספרד תוך שימוש במידע שנלקח מחמש יחידות ראומטולוגיות המטפלות בחולי RA. כלל המשתתפים טופלו בבריסיטיניב וזמן המעקב אחריהם היה לפחות שישה חודשים. בנוסף, אספו החוקרים מידע בנוגע לפעילות המחלה ורמת הכאב עד להפסקת הטיפול או עד לסוף תקופת המעקב. הצמדות לטיפול הוערכה בשיטת קפלן-מאייר.

במחקר הוכללו 182 מטופלים, מתוכם 83.5% נשים. גילם החציוני של המשתתפים היה 62.2 שנים (סטיית תקן 12.3), BMI חציוני של 26.8 ק"ג/מטר רבוע (5.1), משך מחלה של 13.2 שנים (10.8) וציון בסולם צ'רלסטון לקומורבידיות של 2.4 (2.0). כלל המטופלים קיבלו לפחות csDMARDי(conventional synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs) לפני תחילת הטיפול עם בריסיטיניב ו-78% קיבלו לפחות bDMARDי(biologic DMARD) אחד לפני תחילת הטיפול עם בריסיטיניב. 90.1% מהמשתתפים החלו טיפול עם בריסיטיניב במינון 4 מ"ג ו-43.4% קיבלו את התרופה כמונותרפיה.

מבין 112 המטופלים (61.5%) שהמשיכו בריסיטיניב בזמן איסוף הנתונים, זמן ההצמדות הממוצע לטיפול היה 14.1 חודשים. שיעור ההצמדות לטיפול עמד על 79.7% לאחר 6 חודשים, 64.8% לאחר 12 חודשים ו-59.1% לאחר 18 חודשים. 38.5% מהמטופלים הפסיקו את הטיפול במהלך תקופת המעקב בשל אובדן יעילות (68.6%) או תופעות לוואי (18.6%).

בחולים עבורם היו זמינים ציונים קליניים של פעילות מחלה נצפה כי הפוגה או פעילות מחלה נמוכה לפי כלל הציונים הושגה על ידי 71.6% מהמטופלים לאחר שישה חודשים ו-76.3% מהמטופלים לאחר 12 חודשים. בחלוקה לתת ציונים נמצא כי לפי ציון DAS28-ESR,י73.1% ו-73.5% השיגו הפוגה או פעילות מחלה נמוכה לאחר שישה ו-12 חודשים בהתאמה, לפי ציון SDAI,י62.4% ו-75.0% השיגו הפוגה או פעילות מחלה נמוכה לאחר שישה ו-12 חודשים בהתאמה ולפי ציון CDAI,י66.7% ו-78.1% השיגו הפוגה או פעילות מחלה נמוכה לאחר שישה ו-12 חודשים בהתאמה.

תגובת EULAR Rheumatism נצפתה ב-80% מהמטופלים לאחר שישה חודשים ו-78.2% לאחר 12 חודשים. השיפור בכאב שהוערך על ידי סולם BAS היה 2.5 ס"מ ו-3 ס"מ לאחר 6 ו-12 חודשים, בהתאמה.

המטופלים במחקר זה סבלו ממחלה קשה ועמידה לטיפול. עם זאת, תוצאות המחקר הדגימו הצמדות גבוהה לטיפול ושיפור בפעילות המחלה לאחר שישה ו-12 חודשי טיפול. ממצאים אלו מחזקים את המידע הקיים בנוגע ליעילות הגבוהה של בריסיטיניב בטיפול הקליני השגרתי.

מקור:

Hernández-Cruz, B., Rosas, J., Díaz-Torné, C. et al. Real-World Treatment Patterns and Clinical Outcomes of Baricitinib in Rheumatoid Arthritis Patients in Spain: Results of a Multicenter, Observational Study in Routine Clinical Practice (The ORBIT-RA Study). Rheumatol Ther (2022). https://doi.org/10.1007/s40744-021-00423-8

PP-BA-IL-0390 

Olumiant Therapeutic Indications:

Rheumatoid Arthritis-

Olumiant is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs. Olumiant may be used as monotherapy or in combination with methotrexate.

Atopic Dermatitis-

Olumiant is indicated for the treatment of moderate to severe atopic dermatitis in adult patients who are candidates for systemic therapy.

למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא המופיע באתר משרד הבריאות

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  בריסיטיניב