מחקרים

ההשפעה של דופילומאב על מטופלים עם אסתמה לא נשלטת

דופילומאב נמצאה כיעילה ובטוחה לשימוש במטופלים קוריאנים עם אסתמה חמורה

קשיי נשימה, אסתמה במבוגרים (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת Allergy, Asthma and Immunology Research חוקרים ביקשו להעריך את ההשפעה של טיפול עם דופילומאב על שיעור ההתלקחויות החמורות השנתי של אסתמה, השינוי ב-FEV1, השליטה הכללית באסתמה ואיכות החיים הקשורה לבריאות. המחקר נערך על אוכלוסיית מטופלים קוריאנים ממידע שנאסף לגביהם במחקר ה-LIBERTY ASTHMA QUEST.

מתוך 1,902 מטופלים אשר נכללו במחקר ה-LIBERTY ASTHMA QUEST, אשר היה ניסוי קליני מבוקר פאזה 3 בעל הקצאה אקראית במקביל וסמיות כפולה שבחן טיפול עם דופילומאב, נמצא כי 74 (4%) היו קוריאנים. אותם מטופלים הוקצו באופן אקראי ל-4 קבוצות טיפול ביחס של 2:2:1:1. כאן מביאים החוקרים ניתוח משנה אשר בוצע בעזרת איגום הקבוצות שטופלו עם דופילומאב או אינבו מתוך אותן 4 קבוצות טיפול. תוצאי היעילות כללו שיעור שנתי של התלקחויות חמורות במהלך 52 שבועות המחקר ושינוי ב-FEV1 מזמן הבסיס ועד שבוע 12. את השליטה באסתמה ואיכות החיים הקשורה לאסתמה וכן את אפקט הטיפול על רמות של סמני דלקת מסוג II העריכו החוקרים ובנוסף אליהם גם תוצאי בטיחות.

תוצאות המחקר הראו כי במטופלים קוריאנים, שיעור ההתקלחויות החמורות השנתי הופחת לאחר טיפול עם דופילומאב (49 מטופלים) בהשוואה לקבוצת הביקורת (25 מטופלים) (0.259 התלקחויות לעומת 1.942 התלקחויות) במהלך 52 שבועות המחקר. עוד נמצא כי הפחתת הסיכון היחסי של טיפול עם דופילומאב הייתה 87% (p<0.001). בבחינת השיפור ב-FEV1 טרם שימוש במרחיבי סמפונות, נמצא כי הפרש הממוצעים לאחר טיפול עם דופילומאב היה 0.24 ליטר עד שבוע 12 (p=0.021). בנוסף, נרשמו שיפורים בשליטה באסתמה ובאיכות החיים הקשורה לאסתמה, כאשר פרקציית החנקן החמצני הננשף ורמות IgE בסרום הופחתו. כמו כן, נמצא כי ההיארעות של תופעות לוואי ותופעות לוואי חמורות הייתה זהה בין שתי קבוצות הטיפול. לבסוף הודגם כי 11 מטופלים מקבוצת הטיפול עם דופילומאב דיווחו על 63 תגובות באתר ההזרקה.

ממחקר זה עולה כי טיפול נוסף עם דופילומאב במקרים של אסתמה חמורה הוא יעיל ובטוח לשימוש באוכלוסיית מטופלים קוריאנים.

מקור:

Rhee C. et al. Allergy, Asthma & Immunology Research (2022).

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת טייפ 2 באסתמה,  דופילומאב,  אסתמה
תגובות