COVID-19 בישראל

ישראל תעבור ממצב חירום בשל הקורונה ל"מצב בריאותי מיוחד"

החוק החדש מבחין בין "מצב חירום בשל נגיף הקורונה" שיחול בתקופה של גל קורונה, לבין "מצב בריאותי מיוחד" שיחול בין גלים

מגיפת הקורונה בישראל. צילום: אוליביה פיטוסי/ פלאש 90

הממשלה החליטה אתמול (ד') לראשונה על מעבר ממצב חירום בשל הקורונה ל"מצב בריאותי מיוחד", מעבר אותו יזם יו"ר ועדת החוקה בכנסת, ח"כ גלעד קריב. תוקף ההכרזה שתגיע לאישור ועדת החוקה - שלושה חודשים, מ-3 במרץ ועד 2 ביוני 2022.

בחוק הקורונה המקורי היה רק מצב חירום אחד, שהכרזה עליו היתה תנאי להטלת כלל ההגבלות המעוגנות בחוק – החל בהגבלות קלות יחסית כגון תו סגול וכלה בהגבלות חמורות, דוגמת סגר. החוק החדש מבחין בין "מצב חירום בשל נגיף הקורונה" שיחול בתקופה של גל קורונה, לבין "מצב בריאותי מיוחד" שיחול בין גלים.

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ קריב: "סיום מצב החירום הוא בשורה חשובה לאזרחי ישראל ולדמוקרטיה הישראלית ואני מברך את הממשלה על ההחלטה שתובא בשבוע הבא לאישור ועדת החוקה. ההבחנה בין מצב חירום למצב בריאותי מיוחד עמדה במרכז הדיונים של ועדת החוקה לתקן את חוק הקורונה והיא עוגנה בחוק ביוזמת הוועדה.

"המעבר בין שני המצבים ישקם את הפיקוח הפרלנטרי על עבודת הממשלה, ויחזיר את הדמוקרטיה הישראלית לשגרת ההתנהלות הנדרשת. לממשלה תיוותר היכולת להגיב במהירות וביעילות לכל התפתחות ואיום חדשים, אך ארגז הכלים שהממשלה תפעיל יהיה מידתי ומותאם בקפדנות למצב התחלואה".

ב"מצב בריאותי מיוחד", הפיקוח הפרלמנטרי יהיה דומה יותר למקובל בפיקוח על תקנות "רגילות" שמביאה הממשלה - התקנות יובאו לוועדה שישה ימים לפני מועד הכניסה לתוקף וייכנסו לתוקף רק אם יקבלו אישור פרלמנטרי מראש.

ב"מצב החירום בשל נגיף הקורונה", הפיקוח הפרלמנטרי דומה לזה המקובל כיום, כך שתקנות שתתקין הממשלה מכוח החוק יכולות להיכנס לתוקף גם בלא אישור ועדה מראש, וניתן לאשרן בדיעבד בוועדה או במליאה, אך פרק הזמן שנתון לוועדה לדון בתקנות בטרם ייכנסו לתוקף יוארך מ-24 ל-48 שעות.

עם זאת, כמו בחוק המקורי, הממשלה יכולה להתקין תקנות שייכנסו לתוקף במועד מוקדם יותר גם ללא אישור הוועדה של הכנסת אם מתקיימות נסיבות מיוחדות של דחיפות והממשלה שוכנעה מנימוקי משרד הבריאות כי הכניסה לתוקף דרושה למניעת הדבקה בקורונה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון.

במצב בריאותי מיוחד, לא תוכל הממשלה להתקין תקנות סגר, תקנות החלות במדינה כולה וקובעות למשל סגירת אולמות אירועים, מסעדות, חנויות ועוד. כמו כן, לא תוכל להתקין תקנות הגבלת נוסעים ברכב או הגבלת התקהלות במרחב הפרטי או הציבורי של פחות מ-50 אנשים במבנה ו-300 בשטח פתוח.

בנוסף, תקנות הקובעות הגבלות כניסה לישראל של אזרחים ובעלי רשיון לישיבת קבע או איסור כללי של יציאה מישראל לכל המדינות (סגירת שמים).

ההכרזה על מצב בריאות מיוחד תעמוד בתוקפה עד שלושה חודשים, והתקנות יעמדו בתוקפן לתקופה של עד 42 ימים. תקנות הנוגעות להגבלת כניסה או יציאה מישראל- עד 28 ימים.

נושאים קשורים:  חוק הקורונה,  מצב חירום,  חדשות,  19-COVID
תגובות
אנונימי/ת
25.02.2022, 10:36

חוק נוסף לעבר הדיקטטורה. פשוט בושה.
יש לפתוח לציבור את הכל! החל מקבלת ההחלטות בתחילת המגפה (שכרגע סגור ל-30 שנים) עבור לדיוני הממשלה ומשרד הבריאות וכלה בחקיקה הדיקטטורית של חוק הסמכויות (שמרוב עניין נכחו בכנסת 12 אנשים מתוך 120 ורק 9 הצביעו בעד).
חייב לעצור את הירידה לתהום הדיקטטורה בחסות המגפה

אנונימי/ת
25.02.2022, 13:38

׳יש לפתוח׳ - לא עוזר

אולי ניגש לפתוח….