מחקרים

הקשר בין נטל קליני ואאוזינופילים בדם במטופלים עם אסתמה

חוקרים מצאו קשר בין חומרת התלקחויות לספירת אאוזינופילים בדם

אאוזינופילים (מקור: ויקיפדיה)
אאוזינופילים (מקור: ויקיפדיה)

ישנם דיווחים בספרות אשר העלו הצעה לפיה נטל קליני וכלכלי של אסתמה קשור לרמת האאוזינופילים בדם. במחקר זה בדקו החוקרים את הקשר המתואר בין הנטל הקליני של אסתמה ורמת האאוזינופילים בדם בעוקבת מטופלים מבוגרים בקוריאה.

במסגרת המחקר אספו החוקרים מידע קליני אשר כלל כמות אאוזינופילים נטולי השפעת קורטיקוסטרואידים סיסטמיים ממאגר המידע Cohort for Reality and Evolution of Adult Asthma in Korea. את הנטל הקליני הגדירו החוקרים לפי מספר פרמטרים שכללו סטטוס שליטה באסתמה, דרישות רפואיות והתלקחויות אקוטיות במשך שנה רצופה לאחר ההיכללות במחקר. כל המטופלים חולקו לאסתמה אטופית ואסתמה שאינה אטופית.

לבסוף, נכללו במחקר 302 מטופלים כאשר 124 סבלו ממחלה אטופית ו-178 ממחלה שאינה אטופית. תוצאות המחקר הדגימו כי בכל המטופלים האסתמטיים, הסיכון להתקלחות אקוטית חמורה היה גבוה יותר כאשר ספירת האאוזינופילים הייתה נמוכה מ-100 תאים למיקרוליטר בהשוואה למטופלים עם ספירת אאוזינופילים של 100 תאים ומעלה למיקרוליטר (יחס סיכויים – 5.406; רב"ס 95% - 1.266-23.078; p=0.02). בקרב מטופלים עם אסתמה אטופית, נמצא כי הסיכון להתלקחות אקוטית עם חומרה בינונית היה גבוה יותר כאשר ספירת האאוזינופילים הייתה 300 תאים ומעלה למיקרוליטר בהשוואה למטופלים עם ספירת אאוזינופילים נמוכה מ-300 תאים למיקרוליטר (יחס סיכויים – 3.558; רב"ס 95% - 1.083-11.686; p=0.036). בקרב מטופלים שאינם אטופיים, נמצא כי הסיכון לשימוש בתרופות של GINA ברמות 4-5 היה גבוה יותר ככל שספירת האאוזינופילים הייתה גבוהה יותר כאשר ערכי החתך היו 100, 200, 300, 400 ו-500 תאים למיקרוליטר.

ממחקר זה עולה כי ייתכן ובעתיד ניתן יהיה לנבא את הנטל הקליני של אסתמה על ידי שימוש בספירת האאוזינופילים בדם של מטופלים. ממצאים אלה התקבלו הן במטופלים עם אסתמה אטופית והן במטופלים עם אסתמה שאינה אטופית.

מקור:

Kim M. et al. Journal of Korean Medical Sciences (2022). https://doi.org/10.3346/jkms.2022.37.e57

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  התלקחויות,  אאוזינופילים
תגובות