מחקרים

איך נוצר שומן זוחל במחלת קרוהן?

המנגנון בו נוצר שומן זוחל במחלת הקרוהן קשור לעליה בהפרשת פיברונקטין למשתית חוץ-תאית המיוצרת על ידי שרירי המוסקולרית פרופריה של המעי המעודדת נדידה של תאי קדם-שומן והצמדותם למעי

08.02.2022, 17:35

שומן זוחל, מצב המתאר עיטוף של דופן המעי על ידי השומן המזנטרי, הינו מאפיין של מחלת הקרוהן ונמצא קשור להיווצרות היצרויות וחסימות מעי. בעת ביצוע המחקר, טרם התגלה המנגנון בו נוצר שומן זוחל. במחקר זה החוקרים ניסו להתחקות אחר המנגנון בו השומן זוחל תוך שימוש ברקמת מעי חדשה ומערכות תקשורת תאית.

לצורך המחקר, החוקרים אספו דגימות מעי מנבדקים בריאים, עם קוליטיס כיבי ועם מחלת קרוהן עם וללא היצרויות. המטריזום (הרכב המשתית החוץ-תאית והחלבונים) של שכבת המסקולריס פרופריה של המעי נקבע על פי פרוטיאומיקה. החוקרים השתמשו בתרביות אקספלנטיות של שומן מזנטרי, תאי קדם-שומן ממקור אנושי ותאי שומן במספר מערכות נדידה תאית ex vivo ו-in vitro על גבי מוסקולריס פרופריה ומשתית חוץ-תאית חדשה. ניסויים תפקודיים כללו אפיון של חלבון האינטגרין בעזרת אנליזת תאים בזרימה (Flow Cytometry), ועיכוב שלהם בוצע בעזרת נוגדנים חוסמים מסויימים ובעזרת כמיקליים.

תוצאות המחקר הדגימו כי תאי מוסקולריס פרופריה מנבדקים עם מחלת קרוהן יצרו פיגומים של משתית חוץ-תאית אשר נמצא במגע ישיר, מבחינה מרחבית ותפקודית, עם השומן הזוחל המונח מעליו. פיגומים אלו כללו חלבונים רבים, אך פיברונקטין היה החלבון היחיד שהייצור שלו נמצא מוגבר על ידי שינוי של פקטור גדילה β1. המשתית שנוצרה על ידי תאי השריר עוררה נדידה של תאי קדם-שומן מתוך השומן המזנטרי, כאשר הפיבקונקטין היווה מרכיב עיקרי בהשראת הנדידה. חסימה של α5β1 על גבי תאי הקדם-שומן, גרמה לעיכוב בנדידה שלהם מתוך השומן המזנטרי ועל גבי המשתית החוץ-תאית שיצרו תאי השריר.

מסקנת החוקרים הייתה כי שומן זוחל הנצפה על גבי המעיים של חולי קרוהן נובעת מנדידה של תאי קדם-שומן מתוך השומן המזנטרי המתמיינים לתאי שומן בתגובה לייצור מוגבר של פירבונקטין על ידי תאי שריר מופעלים של המוסקולריס פרופריה. ממצאים חדשים אלו על אודות מנגנון התפתחות השומן הזוחל יכול להוביל לפיתוח גישות חדשות למניעת היווצרות השומן הזוחל, המקושר להיצרות של חלל המעי בחולי קרוהן.

מקור:

Mao R, et al. (2022) “Activated intestinal muscle cells promote preadipocyte migration: a novel mechanism for creeping fat formation in Crohn’s disease.” Gut, January 2022. Vol. 71, Issue 1, p. 55-67. dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-323719

נושאים קשורים:  מחקרים,  שומן זוחל,  מחלת קרוהן,  מחלת מעי דלקתית,  פיברונקטין,  תאי שומן
תגובות