מחקרים

אילו גורמים קשורים להתייצגות מאוחרת עם פיברוזיס עקב HCV?

במחקר חדש נמצא כי סוכרת ושימוש מסוכן באלכוהול בעבר או בהווה קשורים להתייצגות מאוחרת עם HCV, בשלב של פיברוזיס כבדי בדרגה חמורה

03.02.2022, 17:39

התייצגות מאוחרת לטיפול בזיהום בנגיף דלקת כבד נגיפית מסוג C (HCV), המוגדרת כהתייצגות עם פיברוזיס כבדי בדרגה חמורה בעת מפגש הייעוץ הראשון עם מומחה לטיפול ב-HCV, מביאה לעלייה בתחלואה ובתמותה. זיהוי המתאם החברתי-התנהגותי של התייצגות מאוחרת חיוני לשיפור אסטרטגיות ההתמודדות עם HCV וייעול מהלך הטיפול ב-HCV.

במחקר שפורסם בכתב העת Liver International בחנו החוקרים מתאמים קליניים וסוציו-התנהגותיים של התייצגות מאוחרת לטיפול באנשים עם זיהום HCV בלבד. במחקר נכללו חולים כרוניים עם זיהום ב-HCV בלבד, שהשתתפו בעוקבה הלאומית הצרפתית ANRS CO22 HEPATHER, החל משנת 2012.

המתאמים להתייצגות מאוחרת נאמדו באמצעות מודל בחירה של Heckman probit, בו נלקחה בחשבון הטיית הבחירה האפשרית הנובעת מחסר בנתונים אודות תוצאים.

מבין 9,174 חולים שהשתתפו במחקר, נתונים על אודות שלב הפיברוזיס בכבד בהתייצגות הראשונה לטיפול ב-HCV היו זמינים עבור 1,236 נבדקים, כאשר 591 מתוכם (47.8%) היו עם התייצגות מאוחרת.

בניתוח מרובה-משתנים עם תקנון לגיל, מין וגנוטיפ HCV, מצאו החוקרים קשרים בלתי תלויים בין מספר משתנים להתייצגות מאוחרת לטיפול ב-HCV. המשתנים שזוהו היו סוכרת(מקדם מתוקנן: 0.55, רווח בר-סמך 95%: 0.30; 0.80), שימוש מסוכן נוכחי באלכוהול (0.36, 0.03; 0.69) והתנזרות נוכחית מאלכוהול עם עבר של שימוש מסוכן (0.42, 0.19; 0.64) היו קשורים כולם באופן בלתי תלוי להתייצגות מאוחרת לטיפול ב-HCV.

מכיוון שהתייצגות מאוחרת משפיעה קשות על מהלך הטיפול ב-HCV, הראיות החדשות והחשובות העולות מהמחקר בנוגע לצורך לזהות ולהתמקד באופן מיידי באנשים עם סוכרת ו/או שימוש מסוכן באלכוהול בעבר או בהווה, ולבצע להם בהקדם בדיקת HCV וטיפול במידת הצורך, כחלק מהמטרה שהציב ארגון הבריאות העולמי להכחיד את נגיף ה-HCV עד לשנת 2030.

מקור:

Santos, M et al. Liver International. 2021 Sep 14.doi: 10.1111/liv.15056

נושאים קשורים:  מחקרים,  פיברוזיס,  HCV,  אלכוהול,  סוכרת
תגובות