מחקרים

מיעוט מקרי רצח בבתי חולים פסיכיאטריים

מסקירה מקיפה עולה כי ישנו מיעוט מקרי רצח בבתי חולים פסיכיאטריים

מקרה ירי, אלימות, ניו יורק (צילום: אילוסטרציה)

מקרי רצח בבתי חולים פסיכיאטריים אשר קיבלו כותרות רבות בתקשורת העלו ספקות אודות הבטיחות שלהם. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לזהות מקרים בודדים של תיאורי מקרה של רצח על ידי מאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים על מנת לעדכן מחקר משנת 2011.

במסגרת המחקר ביצעו החוקרים סקירת ספרות שיטתי של הספרות האקדמית בנושא בין 2010 ו-2020. כמו כן, ביצעו החוקרים חיפוש של מידע מנותני שירות מובילים מכל מדינה וטריטוריה באוסטרליה וניו זילנד וביצעו סקירה של מאגרי מידע ציבוריים של אוסטרליה וניו זילנד.

תוצאות סקירת הספרות הדגימו רק מקרה רצנטי אחד אשר תיאר רצח שבוצע על ידי מטופל במחלקה פסיכיאטרית. בבירור עם פסיכיאטרים משפטיים ברחבי אוסטרליה וניו זילנד התגלו 4 מקרים נוספים של רצח שבוצעו על ידי חולים פסיכיאטריים בבתי חולים פסיכיאטריים אשר התרחשו בין 2010 ו-2017, כאשר כולם התרחשו רק באוסטרליה. ממאגרי מידע ציבוריים לא נמצאו מקרים נוספים. מספרים אלה ניתנים בהשוואה ל-11 מקרי רצח שבוצעו על ידי 10 מטופלים בין השנים 1985 ו-2011.

מחקר זה תומך בממצא שמקרי רצח בבתי חולים פסיכיאטריים הם נדירים. עם זאת, לא קיים תיעוד מרכזי של אירועים אלה באוסטרליה ולכן יש להתייחס בחשדנות לממצאים אלה. ברמה הבינלאומית, ישנו היעדר ריכוז מידע באופן דומה לאוסטרליה ולכן עולה כי שיטות סטנדרטיות לתיעוד ודיווח על מידע זה יכולים לסייע במניעת מקרי רצח נוספים במחלקות פסיכיאטריות.

מקור:

Nielssen O. et al. Criminal Behaviour and Mental Health (2022). https://doi.org/10.1002/cbm.2226

נושאים קשורים:  מחקרים,  רצח,  בית חולים פסיכיאטרי,  אוסטרליה
תגובות