מחקרים

האם מתן קורס טיפול מקוצר יעיל כמו קורס סטנדרטי עבור HCV חדש?

נמצא כי קורס טיפולי קצר יותר, של 6 שבועות, עם סופוסבוביר-ולפטסביר עבור דלקת כבד נגיפית C חדש אינו יעיל באותה מידה כמו הטיפול הסטנדרטי למשך 12 שבועות

23.01.2022, 15:56
HCV, הפטיטיס C (צילום: אילוסטרציה)

משך טיפול מקוצר עם משלבי טיפול אנטי-ויראליים ממוקדים עבור זיהום חריף וחמור עם דלקת כבד נגיפית Cי(Hepatitis C Virus - HCV) נמצא יעיל מאוד במספר מחקרים קטנים ללא הקצאה אקראית. עם זאת, עד כה לא בוצעו מחקרים גדולים עם הקצאה אקראית לבדיקת נושא זה.

מחקר REACTי(Recently Acquired HCV Infection Trial) הינו מחקר מסובסד על ידי ארגון הבריאות הלאומי (National Institute of Health) שבוצע בשיטה רב-מרכזית בין-לאומית עם הקצאה אקראית במסגרת מחקר פאזה IV. במחקר זה בחנו החוקרים את היעילות של קורס טיפול קצר (בן שישה שבועות) בהשוואה לקורס טיפול שגרתי (בן 12 שבועות) עם סופוסבוביר-ולפטסביר עבור זיהום חדש (מוערך עד 12 חודשים) ב-HCV. ההקצאה האקראית בוצעה לאחר שישה שבועות של טיפול. התוצא העיקרי שנבדק היה תגובה נגיפית יציבה כעבור 12 שבועות מתום הטיפול (Sustained Virological Response 12 wk- SVR12) לפי אוכלוסיית intention-to-treat (ITT). למחקר תכננו לגייס 250 נבדקים, אך המחקר נפסק בהמלצת המועצה לבטיחות וניטור נתונים, טרם גוייסו כל המטופלים.

בניתוח ראשוני נמצאו 188 נבדקים שגוייסו ועברו הקצאה אקראית עד בלימת המחקר. בזרוע הטיפול הקצר היו 93 נבדקים, ובזרוע הטיפול הסטנדרטי היו 95 נבדקים. 97% מהם היו גברים, ו-69% מהם היו חיוביים ל-HIV. תוצאות המחקר הדגימו כי ITT SVR12 היה 76/93 (81.7%; רווח בר-סמך של 95%, 72.4-89) בזרוע הטיפול הקצר ו-86/95 (90.5%; רווח בר-סמך של 95%, 82.7-95.6) בזרוע הטיפול הסטנדרטי. ההבדל בין זרועות טיפול אלו עמד על -8.8% (רווח בר-סמך של 95%, -18.6 עד 1(. בניתוח ITT מתוקנן, בו לא כללו סיבות לא נגיפיות לכישלון הטיפול (מוות, זיהום מחדש, חוסר מעקב), SVR12 עמד על 76/85, 89.4% (רווח בר-סמך של 95%, 80.8-95) בזרוע הטיפול הקצר ו-86/88, 97.7% בזרוע הטיפול הסטנדרטי (רווח בר-סמך של 95%, 92-99.7%; p=0.025).

מסקנת החוקרים הייתה כי טיפול קצר של 6 שבועות בלבד עם סופבוביר-ולפטסביר עבור זיהום חדש ב-HCV לא השיג את יעדי אי-הנחיתות בהשוואה לטיפול בן 12 שבועות.

מקור:

Gail V. Matthews, et al. (2021) “Sofosbuvir/velpatasvir for 12 vs. 6 weeks for the treatment of recently acquired hepatitis C infection.” Journal of Hepatology, October 2021. Vol. 75, Issue 4, p.829-839. doi.org/10.1016/j.jhep.2021.04.056

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  טיפול אנטי-ויראלי,  HCV,  סופוסבוויר וולפטסוויר
תגובות