מחקרים

ביצועי פאנל בדיקה וגינלי בהשוואה לאבחנה קלינית

במחקר זה נמצא כי פאנל בדיקה נרתיקית יכול לשפר את דיוק האבחנה עבור זיהום בנרתיק ולאפשר טיפול מתאים בתזמון טוב

וגינוזיס חיידקי. אילוסטרציה

מטרת המחקר הייתה להשוות את יכולת האבחנה של זיהום בנרתיק באמצעות הערכה קלינית לעומת זיהוי אורגניזמים הקשורים לזיהום חיידקי בנרתיק, זיהום עם קנדידה בוולווה ובנרתיק, וטריכומונאס וגינאליס על ידי שימוש בפאנל בדיקה נרתיקית.

המחקר כלל 489 משתתפות מחמישה מרכזים עם תסמינים של זיהום בנרתיק אשר עברו בדיקת מטוש במהלך ביקור במרפאה ונקבעה להן אבחנה קלינית. הדגימה מהנרתיק נשלחה מאוחר יותר לאתר בדיקות נפרד לצורך ביצוע פאנל בדיקה נרתיקי. התוצאים כללו אחוזי התאמה בין תוצאות ההערכה הקלינית לבין תוצאות פאנל הבדיקה. החוקרים תארו הבדלים משמעותיים בין תוצאות האבחנה בשתי השיטות על ידי מבחן מקנמאר.

תוצאות המחקר הראו כי עבור אבחנה קלינית נמצא אחוז התאמה עם פאנל הבדיקה של 57.9% (רווח בר-סמך של 95%: 51.5-64.2%), 53.5% (רווח בר-סמך של 95%: 44.5-62.4%), ו-28.0% (רווח בר-סמך של 95%: 12.1-49.4%) עבור זיהום חיידקי בנרתיק, זיהום עם קנדידה בנרתיק ובוולוה, ועבור טריכומונאס ואגינאליס, בהתאמה. כמו כן, אחוזי אי ההתאמה שחושבו היו 80.2% (רווח בר-סמך של 95%: 74.3-85.2%), 77.0% (רווח בר-סמך של 95%: 72.1-81.4%) ו-99.8% (רווח בר-סמך של 95%: 98.7-99.9%), בהתאמה. בנוסף, 65%, 44%, ו-56% מהמטופלות אשר זוהו כסובלות מזיהום חיידקי בנרתיק, זיהום עם קנדידה בוולוה ובנרתיק, ומזיהום עם טריכומונאס וגינאליס על סמך פאנל בדיקה, בהתאמה, לא קיבלו טיפול לזיהום נרתיקי בעקבות שלילת האבחנה מבחינה קלינית. בהשוואה לפאנל הבדיקה, אבחנה קלינית הייתה עם שעור חיוביים שגויים של 19.8%, 23%, ו-0.2% עבור זיהום חיידקי בנרתיק, זיהום עם קנדידה בוולוה ובנרתיק, ועבור זיהום עם טריכומונאס וגינאליס, בהתאמה.

החוקרים סיכמו כי פאנל בדיקה נרתיקית יכול לשפר את דיוק האבחנה עבור זיהום בנרתיק ולאפשר טיפול מתאים בתזמון טוב.

מקור:

Broache Molly et. al (2021) Obstetrics & Gynecology DOI: 10.1097/AOG.0000000000004592

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקה גינקולוגית,  זיהום וגינאלי,  אבחנה קלינית,  טריכומונאס וגינאליס,  זיהום חיידקי
תגובות