מחקרים

הערכה של סדרת מקרי פוסטולר פסוריאזיס כללית בארה"ב

פוסטולר פסוריאזיס היא מחלה נדירה ללא טיפול מוגדר

09.01.2022, 16:47
פסוריאזיס (צילום: אילוסטרציה)

פוסטולר פסוריאזיס כללית היא מחלה יתומה כרונית עם מעט מאוד מידע אפידמיולוגי זמין בספרות. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לתאר את המאפיינים הקליניים, הטיפולים, מהלך המחלה וצריכת שירותי בריאות הספציפיים למחלה בקרב מטופלים עם פוסטולר פסוריאזיס כללית בארה"ב.

מחקר זה היה מחקר רטרוספקטיבי של סדרת מקרים אשר כלל 95 מבוגרים אשר קיימו את התנאים המגדירים פוסטולר פסוריאזיס כללית לפי ה-European Rare and Severe Psoriasis Expert Network. מטופלים נכללו במחקר אם קיבלו טיפול באחת מ-20 מרפאות העור האקדמיות שהשתתפו במחקר בין ה-1 בינואר 2007 וה-31 בדצמבר 2018. התוצא הראשי במחקר זה היה לתאר את מאפייני המטופלים, התחלואה הנלווית הקשורה למחלה ודפוסי סיבוכי הטיפולים. כמו כן ניסו החוקרים לאפיין את צריכת שירותי הבריאות הספציפיים למחלה.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך כלל המטופלים 67 (70.5%) היו נשים וכי הגיל ממוצע של המטופלים עמד על 50.3 (ס"ת – 16.1). עוד נמצא כי במפגש הראשוני, 35 מטופלים (36.8%) היו באשפוז וכי 64 (67.4%) טופלו עם טיפולים סיסטמיים. בסך הכל, נרשמו יותר מ-20 טיפולים סיסטמיים שונים. בנוסף, הודגם במהלך תקופת המעקב כי 19 מטופלים (35.8%) דיווחו על אשפוזים לפי קצב חציוני של 0.5 אשפוזים בשנה (טווח בין רבעוני – 0.4-1.6). בבחינת ההבדלים בין קבוצות שונות על פי מאפיינים נמצא כי לנשים היה סיכון נמוך יותר לאשפוז במחלקות לרפואה דחופה או להגיע לבית החולים (יחס סיכויים – 0.19; רב"ס 95% - 0.04-0.83).

מחקר זה מדגים כי פוסטולר פסוריאזיס כללית היא מחלה נדירה וכרונית ללא פרוטוקול טיפול סטנדרטי. כמו כן, נמצא כי לאורך זמן מטופלים אלה צורכים שירותי בריאות באופן רציף.

מקור:

Noe M. et al. JAMA Dermatology (2021). https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2021.4640

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  מאפיינים קליניים,  פסוריאזיס פוסטולרית,  שירותי בריאות בארה"ב
תגובות