מחקרים

מה ההשפעות של שינוי מדיניות לבית כלא ללא עישון?

קביעת מדיניות לבית כלא ללא עישון הפחיתה באופן משמעותי את הצריכה של תרופות לסיבוכי עישון, ללא הפרעה קצרת טווח על נטילת התרופות עבור בריאות הנפש

בית כלא. אילוסטרציה

בקרב אנשים הנמצאים במעצר ישנה שכיחות גבוהה של מעשנים. בשנת 2018 כלל בתי הסוהר בסקוטלנד יישמו מדיניות ללא עישון, לאחר תקופת הכנה של 16 חודשים. במחקר זה החוקרים שאפו להשתמש במידע על אודות חלוקת התרופות על מנת לבחון את ההשפעה של מדיניות זו על תמיכה בגמילה מעישון, תוצאים קליניים ותוצאות לא רצויות אפשריות בקרב אנשים במעצר.

החוקרים ביצעו ניתוח סדרות עתיות מופרעות בו השתמשו במידע על אודות 44,660 פרטים במצער ב-14 בתי כלא בסקוטלנד בין התאריכים 30 למרץ 2014 ועד 30 לנובמבר 2019. החוקרים העריכו את השינוי בשיעורי אספקת התרופות הקשורים להודעה על שינוי המדיניות (17 ליולי 2017) ובמועד ההטמעה (30 בנובמבר 2018) בעזרת מודלים מסוג seasonal autoregressive integrated moving average models. קבוצות תרופות עיקריות שעניינו את החוקרים היו תרופות לטיפול בהתמכרות לניקוטין (כסמן לנסיון בהפסקה או המנעות מעישון), בתחלואה חדה הקשורה לעישון ובמחלות נפש (נוגדי דיכאון). לקבוצת ביקורת לקחו אנשים המקבלים טיפול נוגד אפילפסיה.

תוצאות המחקר הדגימו עלייה ב-44% באספקת טיפולים להתמכרות לניקוטין בעת החלת שינוי המדיניות (2,250 פרטים לכל 1,000 אנשים לכל שבועיים; רווח בר-סמך של 95%, 1,875-2,624) הודות בעיקר לעלייה ב-42% במתן טיפול חליפי לניקוטין (2,109 פרטים לכל 100 איש לכל שבועיים; רווח בר-סמך של 95%, 1,701-2,516). כמו כן נצפתה ירידה הדרגתית של 9% במתן תרופות למחלות המקושרות לעישון, לאחר החלת המדיניות החדשה, בעיקר בתרופות למחלות נשימתיות (-646 לכל 1,000 איש לכל שבועיים; רווח בר-סמך של 95%, -1,111 עד -181). לא נצפו שינויים באספקת תרופות נוגדות דיכאון או נוגדות אפילפסיה בתאריך הכרזת שינוי המדיניות או לאחר החלת שינוי המדיניות בפועל.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

מסקנת החוקרים הייתה כי ייתכן ומדיניות בתי כלא ללא עישון משפרת את בריאות מערכת הנשימה באסירים, ומעודדת הפסקה והימנעות מעישון ללא השפעות שליליות ניכרות קצרות טווח על נטילת תרופות לבריאות הנפש.

מקור:

Emily J Tweed, et al. (2021) “Evaluation of a national smoke-free prisons policy using medication dispensing: an interrupted time-series analysis.” The Lancet Public Health, online first- September 16 2021. doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00163-8

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפסקת עישון,  התמכרות לניקוטין,  בית כלא
תגובות