מחקרים

האם יש הבדל בתגובה הקלינית בין סמגלוטייד פומי וסמגלוטייד בהזרקה?

חוקרים השוו בין התגובות הקליניות של טיפול עם סמגלוטייד פומי לעומת סמגלוטייד בזריקה תת-עורית, ומצאו כי לצורת מתן התרופה אין השפעה משמעותית על השינויים בהמוגלובין המסוכרר ובמשקל

02.01.2022, 14:06

אגוניסטים לקולטני פפטיד ה-GLP-1 משמשים לטיפול בסוכרת מסוג 2. עם זאת, טרם התברר כראוי האם התגובה הקלינית ותופעות הלוואי המשמעותיות תלויות בדרך מתן התרופה. במחקר שפורסם בכתב העת Cell Press Medicine אנו בחנו החוקרים קשרי החשיפה-תגובה הפרמקודינמיים הקיימים תחת רמות שונות של סמגלוטייד (semaglutide) בפלסמה, שהתקבלו עקב מתן פומי או זריקה תת-עורית של התרופה.

החוקרים השוו את השינויים שחלו אצל הנבדקים ברמת ההמוגלובין המסוכרר (HbA1c), משקל הגוף, סמנים ביולוגיים לסיכון קרדיווסקולרי, ותופעות לוואי כגון בחילות והקאות.

ברמת החשיפה האופיינית לסמגלוטייד פומי, הירידה המשוערת ברמת המוגלובין המסוכרר עמדה על 1.58% תחת טיפול פומי לעומת 1.62% בזריקה תת-עורית, והירידה במשקל עמדה על 3.77%  תחת הטיפול הפומי לעומת 3.48% בזריקה תת-עורית, 6 חודשים לאחר תחילת המחקר.

עלייה במשקל הגוף הייתה המשתנה החשוב ביותר שהיה הקשור לחשיפה מופחתת לסמגלוטייד, בשתי צורות המתן של התכשיר.

לסיכום, תוצאות המחקר מצביעות על כך שלשונות בין-אישית בתגובת ה-GLP-1R ולדרך מתן התרופה אין השפעה משמעותית על יעילות הטיפול באמצעות GLP-1RA בשדה הקליני.

מקור: 

Overgaard, Rune V et al. Cell Reports Medicine. 2021 September https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2021.100387.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 2,  סמגלוטייד,  המוגלובין מסוכרר,  ירידה במשקל,  טיפול פומי
תגובות