מחקרים

האם ניתן לקצר את משך הטיפול האנטיביוטי בילדים עם דלקת ריאות נרכשת בקהילה?

נמצא כי מבחינת הצורך בטיפול אנטיביוטי חוזר, טיפול למשך שלושה ימים ובמינון מוקטן איננו נחות מטיפול למשך שבעה ימים ובמינון מוגבר עבור ילדים עם דלקת ריאות נרכשת בקהילה

27.12.2021, 16:27
דלקת ריאות, צילום ריאות (צילום: אילוסטרציה)

לא ידוע מהן המנה והמשך המיטביים לטיפול פומי עם אמוקסיצילין עבור דלקת ריאות הנרכשת בקהילה (Community Acquired Pneumonia - CAP) בילדים. מטרת המחקר הייתה לקבוע האם טיפול עם אמוקסיצילין במינון נמוך אינו נחות מטיפול במינון גבוה, והאם טיפול למשך שלושה ימים טוב כמו טיפול למשך שבוע.

המחקר בוצע בשיטה אקראית, רב-מרכזית לבחינת אי-נחיתות בו נכללו 824 ילדים בגילאי 6 חודשים ומעלה עם אבחנה קלינית של דלקת ריאות נרכשת בקהילה שטופלו עם אמוקסיצילין לאחר שחרור מבית החולים. אלו שוחררו מהמחלקה לרפואה דחופה או מחלקת ילדים של אחד מתוך 28 בתי חולים בבריטניה או בית חולים יחיד באירלנד בין החודשים פברואר 2017 לאפריל 2019.

הנבדקים הוקצו אקראית ביחס של 1:1 לקבלת טיפול עם אמוקסיצילין במינון נמוך (35-50 מ"ג/ק"ג/יום; n=410) או גבוה (70-90 מ"ג/ק"ג/יום; n=404) ובמשך קצר (שלושה ימים; n=413) או ארוך (7 ימים; n=401).

התוצא העיקרי שנבדק היה טיפול חוזר בזיהום נשימתי על בסיס קליניקה, תוך 28 ימים מביצוע ההקצאה האקראית. גבול אי-הנחיתות נקבע ל-8%. תוצאים שניוניים כללו חומרה ומשך של תסמיני CAP כפי שדווחו על ידי ההורים, תופעות לוואי המקושרות לשלושה סוגי אנטיביוטיקה ועמידות אופיינית במושבה מבודדת של סטרפ פניאומוניה.

מתוך 824 הנבדקים שהשתתפו בהקצאה האקראית לאחד מארבע הקבוצות; 814 קיבלו לפחות מנה אחת של טיפול במסגרת המחקר (גיל חציוני של 2.5 [טווח בין רבעוני של 1.6-2.7] שנים; 421 [52%] ממין זכר), כאשר התוצא העיקרי נמצא עבור 789 מהם [97%]. תוצאות המחקר הדגימו כי התוצא העיקרי הושג עבור 12.6% מהנבדקים שטופלו עם מינון נמוך לעומת 12.4% בקבוצת המינון הגבוה של אמוקסיצילין (הפרש של 0.2%; רווח בר-סמך חד-צדדי של ∞- עד 4%), ו-12.5% עבור קבוצת הטיפול המקוצר (שלושה ימים) לעומת 12.5% עבור קבוצת הטיפול הארוך (שבעה ימים) (הפרש של 0.1%; רווח בר-סמך חד-צדדי של ∞- עד 3.9%). שתי קבוצות הטיפול הדגימו אי-נחיתות ללא קשר בין גודל המנה לבין משך הטיפול (p=0.63).

מתוך 14 תוצאים שניוניים שנקבעו, ההבדל היחיד שנצפה בין קבוצת הטיפול המקוצר לבין קבוצת הטיפול הארוך היה משך השיעול (משך חציוני של 12 לעומת 10 ימים; יחס סיכונים של 1.2; רווח בר-סמך של 95%, 1-1.4; p=0.03). בעבור תת-קבוצה של נבדקים עם CAP חמור, התוצא העיקרי הושג ב-17.3% מהנבדקים שקיבלו טיפול במינון נמוך לעומת 13.5% בקבוצת הטיפול במינון גבוה (הפרש של 3.8%; רווח בר-סמך חד-צדדי של ∞- עד 10%; p value=0.18 עבור קשר), וב-16% בקבוצת הטיפול המקוצר לעומת 14.8% בקבוצת הטיפול הארוך (הפרש של 1.2%; רווח בר-סמך חד-צדדי של ∞- עד 7.4%, p value= 0.73 עבור קשר).

מסקנת החוקרים הייתה כי עבור ילדים עם CAP ששוחררו מהמיון או מאשפוז (תוך 48 שעות) טיפול עם אמוקסיצילין במתן פומי למשך שלושה ימים בלבד ובמינון מוקטן איננו נחות מטיפול למשך שבעה ימים ובמינון מוגדל, מבחינת טיפול חוזר באנטיביוטיקה. עם זאת יש להתחשב בחומרת המחלה, מסגרת הטיפול, טיפול אנטיביוטי קודם וקבלה של גבול אי-הנחיתות שנקבע, כאשר מנתחים את תוצאות המחקר.

מקור: 

Bielicki JA, et al. (2021) “Effect of Amoxicillin Dose and Treatment Duration on the Need for Antibiotic Re-treatment in Children With Community-Acquired Pneumonia: The CAP-IT Randomized Clinical Trial.” JAMA Open Network, November 2021. Vol. 326, Issue 17, p. 1713–1724. doi:10.1001/jama.2021.17843

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות בילדים,  דלקת ריאות הנרכשת בקהילה,  אנטיביוטיקה,  שיעול,  CAP,  אמוקסיצילין
תגובות
אנונימי/ת
03.01.2022, 22:58

השלב הבא השוואה עם ובלי אנטיביוטיקה
תוצאות המחקר הזה נובעות מכך שלרוב החולים הדלקת היתה ויראלית ולכן היו מבריאים גם בלי אנטיביוטיקה