מחקרים

אילו גורמים משפיעים על הפרוגנוזה של חולי B-ALL החיוביים ל-E2A-PBX1?

חוקרים מצאו כי גיל, רמת המוטציות של גן MRD, ומוטציות בגנים לתיקון דנ"א קשורים לתוצאים של מחלת B-ALL חיובית ל-E2A-PBX

בדיקת דם. צילום: אילוסטרציה

התוצאים הקליניים והמאפיינים הגנומיים של חולי לוקמיה לימפובלסטית חריפה של תאי Bי(B-ALL) שהינם חיוביים ל-E2A-PBX1 (TCF3-PBX1), טרם התבררו כל צרכם. במחקר שפורסם בכתב העת American Journal of Hematology בוצע ניתוח רטרוספקטיבי של 137 חולים שנושאים את הגן E2A-PBX1 מבין 3,164 חולי B-ALL בין השנים 2009 ו-2019.

שיעורי ההישרדות הכוללת ל-5 שנים (OS) וההישרדות ללא מחלה (DFS) של כל קבוצת המחקר עמדו על 68.6% ו-61.0%, בהתאמה.

גיל [DFS, p = 0.037, היארעות מצטברת של הישנות [CIR], p = 0.005] ורמת המחלה השיורית המינימלית (MRD) לאחר כימותרפיית אינדוקציה (OS, p = 0.020; DFS, p = 0.002 ; CIR p = 0.006) היו גורמי סיכון בלתי תלויים.

בקרב מתבגרים/מבוגרים, השתלת תאי גזע המטופואטיים אלוגניים (allo-HSCT) בהפוגה המלאה ראשונה (CR1) הביאה לשיפור מובהק בפרוגנוזה ל-5 שנים (OS, p < 0.001; DFS, p < 0.001 ; CIR, p .<01).

בקרב מתבגרים/מבוגרים (p=0.017), השתלה מתרומה של בן משפחה עם התאמה חלקית (Haploidentical HSCT) הביאה לירידה ב-CIR בהשוואה להשתלה מתורם עם HLA תואם.

מוטציות ב-PBX1, PAX5, CTCF ו-SETD2, הגברה של AKT3 ומחיקת CDKN2A/B היו שכיחים בקבוצה הכוללת. בקרב מתבגרים/מבוגרים וילדים, נמצאו הבדלים בטרנסקריפטומים של מחזור התא, מסלול האיתות של גורם הגדילה העצבי (NGF), ובקרת התעתוק על ידי TP53.

מטופלים עם מספר רב של תתי-שבטים בעת האבחנה נטו להיות בעלי פרוגנוזה לא חיובית לשלוש שנים (DFS, p = 0.010; CIR, p = 0.021). שבטים של לוקמיה עם מוטציות בגנים לתיקון דנ"א היו בעלי פנוטיפים אגרסיביים והראו עמידות לטיפול בתת-סוג זה של ALL.

לסיכום, המחקר הנוכחי מצביע על כך שגיל, רמת המוטציות של גן MRD, ומוטציות בגנים לתיקון דנ"א קשורים לתוצאים של מחלת B-ALL חיובית ל-E2A-PBX. השתלת מוח עצם אלוגנית, ובייחוד השתלה מקרוב משפחה עם התאמה חלקית, עשויה לשפר את הפרוגנוזה של מטופלים מתבגרים/בוגרים הסובלים מהמחלה.

מקור: 

Zhou, B et al. American Journal of Hematology. 2021 Nov 1;96(11):1461-1471.doi: 10.1002/ajh.26324

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה לימפובלסטית חריפה,  מוטציות,  פרוגנוזה
תגובות