מחקרים

השפעות הגדלה מולדת של בלוטת האדרנל על מבנים של החומר הלבן במוח

נמצא כי הגדלה מולדת של בלוטת האדרנל מובילה לפגיעה בדיפוזייה של מים במוח ובשל כך לפגיעה במבנה החומר הלבן בפורניקס ובסטריאה הטרמינלית

20.12.2021, 16:41

היפרפלזיה מולדת של האדרנל (Congenital Adrenal Hyperplasia- CAH) משפיעה על מבנה החומר האפור בקורטקס הפרה-פרונטלי ובאזורים סוב-קורטיקליים, הכוללים היפוקמפוס ואמיגדלה, בבני נוער. עדיין לא ברור האם החומר הלבן המחבר בין אזורים אלו במוח פגוע בבני נוער עם CAH. מטרת המחקר הייתה להשוות את המבנה המקירוסקופי של החומר הלבן בין בני נוער עם וללא CAH.

בוצע מחקר חתך בו השתתפו 23 מתבגרים עם CAH בשל מחסור ב-21-Hydroxylase (בגילאי 12.9±3.5 שנים, 61% בנות), ו-33 נבדקים בריאים (בגילאי 13.1±2.8 שנים, 61% בנות) בתור קבוצת מקרי ביקורת. החוקרים ביצעו בדיקת תהודה מגנטית מסוג 3T multishell diffusion weighted magnetic resonance.

במחקר השתמשו בגישות מידול משלימות הכוללות: diffusion tensor imaging (DTI) ו-neurite orientation dispersion and density imaging (NODDI) על מנת לבחון in vivo את המבנה של החומר הלבן של שש מסילות אשר מעצבבים אזורים פרה-פרונטליים וסוב-קורטיקליים במוח.

תוצאות המחקר הדגימו כי בבדיקת DTI מתבגרים עם CAH התייצגו עם אניזוטרופיה חלקית נמוכה בפורניקס ובסטריאה הטרמינלית ופיזור ממוצע גבוה בפורניקס בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת. מידול NODDI חשף כי למתבגרים עם CAH יש אינדקס פיזור כיווני גבוה באופן מובהק בסטריאה הטרמינלית בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת. שלמות מבנית מיקרוסקופית של החומר הלבן נמצא קשור לנפחים נמוכים של ההיפוקמפוס והאמיגדלה במתבגרים עם CAH.

מסקנת החוקרים הייתה כי המבנה המיקרוסקופי של החומר הלבן במתבגרים עם CAH משקף הפחתה בהגבלה ביכולת הדיפוזית של מים, ככל הנראה עקב לכידות נמוכה במבנה המיקרוסקופי של החומר הלבן. תוצאות אלה מציעות כי המבנה המיקרוסקופי של החומר הלבן בפורניקס ובסטריאה טרמינלית נפגעת, ושינויים אלו יכולים להתווסף לפנוטיפ של המוח של פרטים עם CAH, נוסף על פגיעה במעגלים העצביים בהיפוקמפוס ובאמיגלדה.

מקור: 

Devyn L Cotter, et al. “White Matter Microstructural Differences in Youth With Classical Congenital Adrenal Hyperplasia.” The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, November 2021. Vol. 106, Issue 11, P. 3196–3212, https://doi.org/10.1210/clinem/dgab520

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפרפלזיה של האדרנל,  חומר לבן,  מבנה המוח
תגובות