מחקרים

הדינמיקה של מחלה שארית מינימלית (MRD) לאחר טיפול עם ונטוקלקס-אובינטוזומאב - תוצאות ארוכות טווח ממחקר ה-CLL114

במחקר נמצא כי הופעה של מחלה שארית מינימלית לאחר טיפול עם ונטוקלקס-אובינטוזומאב לוקחת זמן ממושך יותר מאשר עם כלורמבוציל-אובינטוזומאב וכי ונטוקלקס-אובינטוזומאב יעילה יותר בהפחתת מחלה שארית מינימלית

תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)
תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)

במחקר ה-CLL114 הודגם כי טיפול הנמשך שנה עם ונטקולקס-אובינטוזומאב הינו יעיל בחולים נאיביים לטיפול עם CLL. לאחרונה, התפרסמו בכתב העת Journal of Oncology ממצאים נוספים ממחקר ה-CLL114 לאחר שכלל משתתפי המחקר היו ללא טיפול במשך שלוש שנים. החוקרים בחנו את הקינטיקה של מחלה שארית מינימלית (minimal residual disease) ותוצאים ארוכי טווח.

במסגרת המחקר המשתתפים חולקו באופן אקראי לקבל שישה סבבים של אובינטוזומאב עם 12 סבבים של ונטקוקלקס או עם 12 סבבים של כלורמבוציל. שרידות ללא התקדמות מחלה הייתה התוצא העיקרי ותוצאים משניים כללו שיעור MRD לא ניתנת לגילוי ושרידות כוללת.

מבין 432 משתתפי המחקר 216 קיבלו אובינטוזומאב-ונטקולקס ו-216 קיבלו כלורמבוציל. שלושה חודשים לאחר השלמת הטיפול 40% מהמטופלים בזרוע הונטוקלקס-אובינטוזומאב לעומת 7% בלבד בזרוע הכלורמבוציל התייצגו עם ערכי MRD לא ניתנים לגילוי על ידי בדיקת ריצוף הדור הבא מדם פריפרי. הזמן החציוני של הכפלת MRD היה ארוך יותר לאחר טיפול עם ונטוקלקס-אובינטוזומאב ועמד 80 ימים לעומת 69 ימים בזרוע הכלורמבוציל-אובינטוזומאב.

לאחר זמן מעקב חציוני של 52.4 חודשים, נצפה שיפור מובהק וממושך בשרידות ללא התקדמות מחלה בקבוצת הונטוקלקס-אובינטוזומאב לעומת קבוצת הכלורמבוציל-אובינטוזומאב (שרידות ללא התקדמות מחלה חציונית לא הושגה לעומת 36.4 חודשים; יחס סיכונים 0.33; רווח בר-סמך 95%: 0.25-0.45; p<0.0001).

השיעור המשוער של שרידות ללא התקדמות מחלה על פני 4 שנים עמד על 74% בקבוצת הונטוקלקס-אובינטוזומאב לעומת 35.4% בלבד בקבוצת הכלורמבוציל-אובינטוזומאב. לא נצפה הבדל בהיבט שרידות כוללת (יחס סיכונים 0.85; 0.54-1.35; p=0.49) ולא התגלו סוגיות בטיחות חדשות.

החוקרים סיכמו כי הופעה של מחלה שארית מינימלית לאחר טיפול עם ונטוקלקס-אובינטוזומאב לוקחת זמן ממושך יותר מאשר עם כלורמבוציל-אובינטוזומאב וכי ונטוקלקס-אובינטוזומאב יעילה יותר בהפחתת מחלה שארית מינימלית. ממצאים אלו מתורגמים ליעילות ארוכת טווח טובה יותר ולשיעור גבוה יותר של חולים הנותרים בהפוגה.

מקור: 

Al-Sawaf O, Zhang C, Lu T, Liao MZ, Panchal A, Robrecht S, Ching T, Tandon M, Fink AM, Tausch E, Schneider C, Ritgen M, Böttcher S, Kreuzer KA, Chyla B, Miles D, Wendtner CM, Eichhorst B, Stilgenbauer S, Jiang Y, Hallek M, Fischer K. Minimal Residual Disease Dynamics after Venetoclax-Obinutuzumab Treatment: Extended Off-Treatment Follow-up From the Randomized CLL14 Study. J Clin Oncol. 2021 Oct 28:JCO2101181. doi: 10.1200/JCO.21.01181. Epub ahead of print. PMID: 34709929.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה לימפוציטית כרונית,  ונטוקלקס,  אובינוטוזומאב,  שרידות ללא התקדמות מחלה