מחקרים

מהו מרחיב הסימפונות המשולב מסוג LABA/LAMA היעיל ביותר במחלת ריאות חסימתית-כרונית?

במחקר שהשווה בין מרחיבי סימפונות משולבים מסוג LABA/LAMA שונים נמצא כי המשאף המשולב של tiotropium ו-olodaterol הוביל לשיפור הגדול ביותר ב-FEV1, בסימפטומים של מחלת ה-COPD ודחה משמעותית ססטיסטית את הזמן עד להופעת התלקחות

מחקרים קודמים הדגימו את היעילות והבטיחות של מרחיבי סימפונות ארוכי-טווח, משולבים ממשפחת ה-LAMA/LABA במטופלים עם מחלת ריאות חסימתית-כרונית (COPD). עם זאת, ישנו מיעוט נתונים בנוגע להשוואת היעילות והבטיחות של מרחיבי הסימפונות השונים.

במחקר רטרוספקטיבי שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Journal of Clinical Medicine חוקרים השוו את היעילות של שלושה מרחיבי סימפונות LAMA/LABA הניטלים פעם ביום בחולים עם COPD. משתתפי המחקר טופלו עם אחת משלושת התרופות המכילות LABA יחד עם LAMA:י176 משתתפים קיבלו umeclidimium ו-vilanetrolי (UME/VIL),י177 משתתפים קיבלו indacaterol ו-glycopyrronium (IND/GLY) ו-183 משתתפים קיבלו tiotropium ו-olodaterol (TIO/OLO) במשך 12 חודשים.

הערכת יעילות הטיפול בוצעה באמצעות שאלון מקובל של הערכת חומרת הסימפטומים של COPD – שאלון CAT, בדיקת תפקודי ריאות (FEV1) והזמן עד להופעת התלקחות.

תוצאות המחקר הדגימו:

  • שיפור של 98.7 מ"ל ב-FEV1 במשתתפים שקיבלו TIO/OLO לעומת שיפור של 65.2 מ"ל בלבד במשתתפים שקיבלו IND/GLY ו-4 מ"ל בלבד במשתתפים שקיבלו UME/VIL. ההבדלים בין הקבוצות היו מובהקים לטובת קבוצת ה-TIO/OLOי(p<0.001).
  • ציוני ה-CAT פחתו יותר באופן מובהק במשתתפים שקיבלו TIO/OLO (5.6 נקודות) לעומת IND/GLY (3.8 נקודות) ו-UME/VIL (3.9 נקודות).
  • שיעור המשתתפים עם התלקחות COPD היה נמוך באופן מובהק בקבוצה שקיבלה TIO/OLOי(4.9%) לעומת השיעור במשתתפים שקיבלו IND/GLY (10.2%) ו-UME/VILי(11.9%).

תוצאות המחקר מדגימות כי טיפול עם המשאף המשולב של tiotropium ו-olodaterolי(TIO/OLO) מוביל לשיפור גדול יותר בתפקוד ריאתי וסימפטומים לעומת מרחיבי סימפונות משולבים אחרים לאחר 12 חודשי טיפול. על מנת לאשש תוצאות אלו יש צורך בעוד מחקרים קליניים אקראיים ומבוקרים.

מקור: 

Cheng, S.-L. Comparison of Effectiveness Using Different Dual Bronchodilator Agents in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Treatment. J. Clin. Med. 2021, 10, 2649. https://doi.org/10.3390/jcm10122649

PC-IL-101897  Copyrights © 2021 Boehringer Ingelheim Israel Ltd. All rights reserved

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול תרופתי,  FEV1,  מחלת ריאות חסימתית כרונית,  תפקודי ריאה,  ספירומטריה,  מרחיבי סימפונות