מחקרים

האם ייצוב פגים עם מערכת הנשמה מועילה להפחית אינטובציה בחדר לידה?

שימוש במערכת הנשמה בלחץ חיובי מתמשך עם עבודה נשימתית מופחתת והמנעות משימוש במערכת הנשמה עם מסיכת פנים מפחית באופן משמעותי את שיעורי האינטובציה בחדר הלידה

30.11.2021, 14:55
תינוק בפגייה, יילוד (צילום: אילוסטרציה)

ביסוס הנשימה הינו אירוע חשוב לפגים לאחר הלידה. ייתכן וההחלטה להשתמש בהנשמה בלחץ חיובי קבוע (Pressure Stable Continuous Positive Airway Pressure) והימנעות משימוש במסיכת פנים בהנשמה הוא בעל חשיבות עליונה כבר בחדר הלידה. מטרת המחקר הייתה לבחון האם שימוש במערכת תמיכה נשימתית חדשה עם עבודה נשימתית מופחתת וקנולת אף ('משקפיים') מפחיתה את מספר האינטבציות או מקרי המוות בהשוואה להנשמה עם מסיכה עם שסתום T.

המחקר בוצע בשיטה אקראית ללא סמיות בו השתתפו נשים בסיכון ללידה מוקדמת, לפני שבוע 28 להריון. בסך הכל נמצאו 365 נשים, 250 יילודים עברו הקצאה אקראית לגישות הטיפוליות השונות בטרום לידה, וטופלו 246 יילודים חיים. המחקר בוצע במסגרת שבע מחלקות טיפול נמרץ יילודים בחמש מדינות אירופאיות בין התאריכים מאי 2016 לבין מאי 2020. משך המעקב אחר ההתערבות עמד על 72 שעות.

החוקרים הקצו אקראית את היילודים לקבוצת ההתערבות בו קיבלו תמיכה נשימתית בעזרת מערכת חדשה עם קנולת אף (n=124) או לקבוצת מקרי הביקורת בו הונשמו בעזרת מערכת הנשמה סטנדרטית עם מסיכת פנים ושסתום Tי(n=122). בקבוצת ההתערבות סיפקו הנשמה עם לחץ חיובי מתמשך בדרכי האוויר למשך 10 עד 30 דקות.

התוצא העיקרי שנבדק היה אינטובציה בחדר הלידה או מוות תוך 30 דקות מהלידה. תוצאים שניוניים כללו מדדי נשימה ובטיחות שונים.

מתוך 246 פגים שטופלו במסגרת המחקר, גילם הממוצע עמד על 25.9±1.3 שבועות, מהם 127 (51.6%) נקבות. תוצאות המחקר הדגימו כי בקבוצת ההתערבות היו 41 יילודים (33.1%) שנפטרו או עברו אינטובציה בחדר הלידה לעומת 55 (45.1%) מקבוצת מקרי הביקורת. יחס סיכויים מתוקנן נמצא מובהק לאחר תקנון עבור משתני ריבוד (יחס סיכויים מתוקנן של 0.53, רווח בר-סמך של 95%, 0.3-0.94; p=0.03). לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בהקשר של תוצאים שניוניים או משתני בטיחות.

מסקנת החוקרים הייתה כי שימוש במערכת התמיכה הנשימתית החדשה מפחיתה את שיעורי האינטובציה בחדר הלידה עבור פגים שנולדו בגיל לידה מוקדם מאוד. ייצוב יילודים עם מערכת שמפעילה מעט עבודת נשימה, ומבוססת על קנולת אף הינו בטוח ואפשרי.

מקור:

Donaldsson S, et al. (2021) “Comparison of Respiratory Support After Delivery in Infants Born Before 28 Weeks’ Gestational Age: The CORSAD Randomized Clinical Trial.” JAMA Pediatrics, November 2021. Vol. 175, Issue 9, p.911–918. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.1497

נושאים קשורים:  מחקרים,  פגים,  הנשמה בפגים,  אינטובציה,  חדר לידה
תגובות