מחקרים

יצירה ותיקוף של מודלים להערכת פסוריאזיס

חוקרים בנו מספר מודלים מדויקים להערכת חומרת נגעים פסוריאטיים

29.11.2021, 17:03

פסוריאזיס הינה מחלת עור דלקתית נפוצה מאוד אשר יכולה לפגוע מאוד באיכות חייהם של מטופלים. אבחנה של פסוריאזיס מתבססת בעיקר על מאפיינים קלינים ופתולוגיים, וההערכה תלויה במדד החומר ושטח הפסוריאזיס (Psoriasis area severity index [PASI]). עם זאת, לא קיימות הרבה שיטות הערכה מהימנות ומדויקות להערכת חומרת נגעים ואפקטים תרפויטיים.

במחקר זה, באמצעות מאגרי המידע GEO זיהו החוקרים 17 מודלי גנים ובנו 6 מודלים להערכת הפסוריאזיס על פי רגרסיית LASSO, רגרסיה לינארית ושיטת מודל יער אקראי בנפרד. החוקרים לימדו את המודלים, ולאחר מכן העריכו אותם על גבי סטים שונים של נתונים מה-GEO.

תוצאות המחקר הדגימו כי כל 6 המודלים סיווגו בצורה מדויקת נגעים פסוריאטיים ועור נטול נגעים לאורך הלימוד ועל גבי סט הנתונים, זאת תוך הצגת שטח גדול תחת העקומה. עוד נמצא כי בדגימות שטופלו עם טיפול ביולוגי נמצא קשר חיובי של ציון המודל וחומרת הנגעים וקשר שלילי עם משך הטיפול. לפיכך, למודלים יש את היכולת להעריך את האפקט התרפויטי. כמו כן, את הביטוי של מודלי גנים בחנו החוקרים בקרטינוציטים, בפסוריאזיס מושרה על ידי IMQ בעכברים ובנגעים פסוריאטיים של מטופלים. רמות ה-RNA והחלבון של מודלי הגנים עלו בקרטינוציטים שעוררו על ידי ציטוקינים. דבר דומה נצפה בנגעים פסוריאטיים.

עבודה זו מדגימה שיטה חדשה להעריך את חומרת הנגע הפסוריאטי ואת האפקט התרפויטי של תרופות ביולוגיות בטיפול בפסוריאזיס.

מקור:

Hu Y. et al. Fundamental Research (2021). https://doi.org/10.1016/j.fmre.2021.08.020

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  טיפול ביולוגי,  מודל,  אבחנה
תגובות