חדשות

עישון פסיבי: רמות קוטינין גבוהות ב-33% מהילדים להורים מעשנים

תוצאות מחקר שנערך במשרד הבריאות מעוררות דאגה רבה: קיים צורך דחוף להגן על הילדים מפני עישון הוריהם

הורים מעשנים. אילוסטרציה

ב-33% מהילדים בגילאי 11-4 שהשתתפו במחקר שנעשה במסגרת התכנית הלאומית לניטור ביולוגי שעורך משרד הבריאות, נתגלתה חשיפתם הגבוהה לעישון פסיבי-סביבתי. בבדיקות מעבדה שהם עברו נמצאו בדגימות השתן שלהם ריכוזים גבוהים של קוטינין, תוצר פירוק של ניקוטין. כמו כן עלה במחקר שמדיניות העישון בבית משפיעה על חשיפת הילדים לעישון: בבתים שבהם אסור לעשן בתוך הבית, ריכוז הקוטינין בשתן של הילדים היה נמוך יותר.

המחקר נעשה בין יולי 2020 ליוני 2021 בהובלת ד"ר תמר ברמן וד"ר זהר ברנט-יצחקי מהמחלקה לבריאות וסביבה במשרד הבריאות, יחד עם ד"ר אפרת רורמן וד"ר לודה גרויסמן מהמעבדה הארצית לבריאות הציבור במשרד הבריאות. אוכלוסיית המדגם היתה 166 ילדים מיישובים עירוניים וכפריים וממגזרים שונים. 142 היו יהודים והשאר מהחברה הערבית.

הילדים המשתתפים במחקר מסרו דגימות שתן, שהועברו למעבדה הלאומית לניטור ביולוגי במעבדה הארצית לבריאות הציבור. בנוסף למדידת ריכוז הקוטינין, תוצר פירוק של ניקוטין, נבדקה רמת הקריאטינין - מדד המצביע על מיהול השתן.

בנוסף לדגימות תוחקרו הורי הילדים על "מדיניות העישון" בבתיהם וכן נעשה בירור אם הילדים גם נחשפים במהלך היממה לעישון שמקורו בשכניהם. "מדיניות העישון בבית" תוארה כ"מותר לעשן בכל מקום בבית", או "מותר לעשן רק בחצר או במרפסת אבל אסור לעשן בכל מקום אחר". הרמות הנמוכות של הקוטינין נמצאו אצל ילדים שבהם העישון בבית אסור.

רמות הקוטינין הגבוהות נמצאו גם אצל ילדים ששכניהם מעשנים בהשוואה לילדים ששכניהם אינם מעשנים. לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין ריכוזי הקוטינין בקרב ילדים מהמגזר הערבי לבין ריכוזים אלה בקרב ילדים מהמגזר היהודי.

רמת הקוטינין בקרב ילדים נמצאה ביחס הפוך להכנסות משק הבית שלהם: ככל שההכנסות יותר גבוהות, כך רמות הקוטינין נמוכות יותר. רמת הקוטינין נמצאה גם ביחס הפוך להשכלת ההורים: ככל שהשכלת ההורים גבוהה יותר, רמות הקוטינין היו נמוכות יותר.

לאור הידע שהצטבר על אודות נזקים בריאותיים הנגרמים לילדים הנחשפים לעשן סיגריות בסביבתם, תוצאות המחקר מעוררות דאגה רבה ומעידות על הצורך הדחוף להגן על הילדים מפני עישון הוריהם, כך סיכמו עורכי המחקר את עבודתם.

נושאים קשורים:  עישון פסיבי,  חדשות,  מחקר,  קוטינין,  ילדים
תגובות