COVID-19 בישראל

10% מנסיונות ההתאבדות של בני 17 נקשרו לדיכאון בעקבות הקורונה

דו"ח שנתי על נתוני התאבדויות ונסיונות התאבדות בישראל חושף: 30% מהמתאבדים בישראל היו בעבר באשפוז פסיכיאטרי

אובדנות. צילום: אילוסטרציה

בישראל מתאבדים מדי שנה יותר מ-500 בני אדם - פי 1.5 ממספר ההרוגים בתאונות הדרכים. למעלה מ-7,000 ישראלים מגיעים כל שנה לחדרי המיון עקב ניסיון אובדני. השבוע מצוין בארץ "שבוע מניעת האובדנות" ולקראתו פרסם אמש (ג') משרד הבריאות את הדו"ח השנתי שלו המציג תמונת מצב עדכנית על היקפה של התופעה. מחבריו גם התייחסו לנתונים בנושא זה שיש להם הקשר למגיפת הקורונה.

לפי הדו"ח, בשנת 2019 היו 428 התאבדויות, 333 של גברים ו-95 של נשים. עם זאת, שיעור ההתאבדות בארץ היה במגמת ירידה עקבית בקרב גברים החל מ-2003 ובקרב בנים בני 24-15. בשנים האחרונות חלה לפתע התהפכות במגמה כשנרשמה עלייה מחודשת. מספר נסיונות ההתאבדות ירד בשנת 2020 בהשוואה לשנים 2019-2018. שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל אף ירד ב-2020 בהשוואה לשנים 2019-2012.

שיעור ההתאבדות הגבוה ביותר בקרב שני המינים הוא בקבוצת הגיל 75 ומעלה. שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב יהודים היה גבוה כדי פי שלושה מהשיעור בקרב ערבים (בממוצע לשנתיים שלפני הקורונה – 2019-2017). שיעור נסיונות ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב נשים ערביות מצוי במגמת ירידה, בעוד שחלה עלייה בקרב גברים ערבים. כמו כן יש ירידה בקרב גברים יהודים.

שיעור ההתאבדות המתוקנן לגיל בקרב עולי בריה"מ לשעבר גבוה פי 1.3 בהשוואה ליהודים ואחרים שאינם עולים. בשנים 2019-2017 היה שיעור זה בקרב יוצאי אתיופיה פי 2.5 וכאן הוא כבר נמצא  במגמת ירידה.

הדו"ח מצביע על כך ששיעור ההתאבדות בקרב נשואים נמוך יותר מזה שבקרב גרושים ורווקים. בממוצע בשנים 2019-2015 השיעור בקרב גרושים בגיל 44-25 היה גבוה פי שמונה מהשיעור בקרב נשואים ובגילאי 64-45 פי ארבעה. בממוצע בשנים 2019-2015 השיעור בקרב גרושים בגיל 44-25 היה גבוה פי 1.7 מהשיעור בקרב רווקים. בגיל 64-45 השיעור בשנים האחרונות דומה.

בקרב נשים, שיעור ההתאבדות של נשואות נמוך מזה שבקרב גרושות ורווקות. בממוצע, בשנים 2019-2015 שיעור ההתאבדות של רווקות בגיל 44-25 היה  גבוה פי שבעה מהשיעור בקרב נשואות והשיעור בקרב גרושות היה גבוה פי 11.

שיעור ניסיונות ההתאבדות ירד בקרב בנות בגיל 17-15, בקרב בנים בגיל 21-18 ונשים בגיל 64-45, לעומת עלייה שחלה בשאר קבוצות הגיל בשנים 2019-2017 בהשוואה ל-2011-2009.

הדו"ח מדגיש כי בהשוואה לשנים קודמות חלה ירידה במספר נסיונות ההתאבדות בחודש מארס 2020 עם תחילת מגיפת הקורונה בארץ, מספר נמוך במיוחד נרשם גם באפריל, מאי, יולי, אוקטובר ודצמבר של אותה שנה לצד שיעור נמוך של ביקורים במלר"ד מסיבות של מחלות אחרות. עם זאת, 10% מנסיונות ההתאבדות בקרב בני 17 נקשר לדכאונות המיוחסים לקורונה.

מחברי הדו"ח המליצו להמשיך להוריד את שיעור ההתאבדויות, במיוחד בקרב צעירים ועולים, על ידי המשך הפעלת תכניות המניעה בכלל ולצעירים בפרט. "ממחקר שעשינו, 30% מהמתאבדים בישראל היו בעבר באשפוז פסיכיאטרי. גם לפי נתונים בינלאומיים, כ-75% מהמתאבדים הם בעלי רקע של בעיות נפשיות ולכן, רצף וזמינות הטיפול בהם – קריטיים", ציינו מחברי הדו"ח.

עוד צוין כי במקביל לכניסת התכנית הלאומית למניעת אובדנות ליישובים, חשוב מאד לדאוג לזמינות שירותי בריאות הנפש. "מאחר ששיעור ההתאבדות הגבוה ביותר נמצא בקרב קשישים בגיל  75 ומעלה, חשוב לשפר התמיכה בהם, לצד פעילות מניעתית וטיפול בקרב קבוצות בסיכון גבוה לנסיונות אובדנות".

נושאים קשורים:  התאבדות,  נסיון התאבדות,  אובדנות,  חדשות,  מגיפת הקורונה,  19-COVID
תגובות