סרטן שד

DocDiscussion - דיון בנושא סרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי

תכנית מס' 1: ד"ר אמיר זוננבליק וד"ר ברליז ויזנגרין בשיחה מעמיקה על מקרה של מטופלת סרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי

המידע המוצג מוגש לשירותכם כעדכון מדעי ואולם אין בו בכדי לעודד או להשפיע על שימוש בתכשיר כלשהו ו/או שלא בהתאם לתנאי רישומו. כמו כן, ייתכן שהסרטון יכלול מידע בנוגע לתכשירים שאינם רשומים בישראל ו/או להתוויות שאינן מאושרות לתכשירים שיוצגו. למידע הקובע בקשר לתכשיר כזה או אחר יש לפנות לעלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות אותו ניתן למצוא באתר 

בחסות רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ

נושאים קשורים:  סרטן שד,  סרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי,  ד"ר אמיר זוננבליק,  ד"ר ברליז ויזנגרין,  Docdisscussion