מחקרים

האם כדאי לתת לפגים להריח ולטעום חלב על מנת לשפר מדדי גדילה?

לא נמצאה השפעה משמעותית להרחה וטעימה של חלב בהזנה בצינור על מדדי גדילה של פגים בעת שחרורם, אך כן נצפתה השפעה על היקפי ראש ואורך הפגים בגיל 36 שבועות להריון

11.11.2021, 12:48
הנקה (צילום: אילוסטרציה)
הנקה (צילום: אילוסטרציה)

הרחה וטעימה של מזון מגביר את הציפייה לאוכל, מפעיל תנועתיות המעי ומעורר עיכול ומטבוליזם. למרות הגדילה המופחתת של פגים ביחידות טיפול נמרץ יילוד, הרחה וטעימה של חלב לא נחשבים חלק מהטיפול התזונתי השגרתי של היילוד, כאשר אלו ניזונים בעיקר דרך צינור. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההשפעה של הרחה וטעימה של חלב בפגים המוזנים דרך צינור על ציוני Z של משקל בעת השחרור.

המחקר בוצע בשיטה אקראית, מבוקרת ללא סמיות הבודקת עדיפות של טיפול. המחקר התבצע בשני מרכזים פרינטליים בין התאריכים 9 למאי 2017 עד 1 לפברואר 2020. במחקר נכללו 659 יילודים שנולדו בשבוע 29 להריון (Post Menstrual Age - PMA) ו/או במשקל לידה של עד 1,250 גרם. הנבדקים הוקצו אקראית לחשיפה לטעם וריח של החלב בעת ההזנה או הזנה שגרתית ללא חשיפה לטעם וריח של החלב.

התוצא העיקרי שנבדק היה ציוני Z של משקל היילודים בעת שחרורם מבית החלים. תוצאים שניוניים כללו מדדים אנתרופומטריים בנקודות זמן מוגדרות מראש, זמן עד הזנה פומית מלאה, ועוד תוצאים בריאותיים המקושרים לפגות.

מתוך 658 יילודים רק 396 הוקצו אקראית; חלק מכיוון שההורים לא נשאלו (n=144) וחלק בשל סירובם של ההורים להשתתפות במחקר (n=117), יילוד אחד שהחוקרים קיבלו עבורו אישור לא הוקצה. מתוך 396 יילודים, 196 הוקצו אקראית לקבוצת ההתערבות (51% זכרים, PMA ממוצע בלידה - 27.5±2.2 שבועות) ו-200 הוקצו לקבוצת מקרי הביקורת (52% זכרים, PMA ממוצע בלידה – 27.6±2.3 שבועות). תוצאות המחקר הדגימו כי ציוני Z של המשקל עמדו על -0.87 (רווח בר-סמך של 95%, -1.02 עד -0.72) בקבוצת ההתערבות ו-0.97 (רווח בר-סמך של 95%, -1.11 עד -0.83) בקבוצת מקרי הביקורת (p=0.4). ההבדל הממוצע בציוני Z בין קבוצת ההתערבות לבין קבוצת מקרי הביקורת בשבוע 36 PMA עמד על 0.21 (רווח בר-סמך של 95%, 0.01-0.4; p=0.04) עבור היקף ראש ו-0.26 (רווח בר-סמך של 95%, 0.05-0.51; p=0.04) עבור אורך. לא נרשמו הבדלים משמעותיים מבחינה קלינית במאפיינים אנתרופומורפיים, הזנה או תוצאי בריאות בין קבוצות המחקר.

מסקנת החוקרים הייתה כי טעימה והרחה של חלב כחלק מתכנית ההזנה בצינור לא שיפר את מדדי המשקל של פגים בעת שחרורם מאשפוז. תוצאים שניוניים מציעים כי חשיפה לטעם וריח יכול לשפר מדדים של היקף ראש ואורך בגיל 36 שבועות PMA, אך לא בשחרור. חשיפה קבועה לטעם וריח של חלב הינה התערבות פשוטה וזולה עם תועליות אפשריות וללא תופעות לוואי צפויות.

מקור:

Beker F, et al. (2021) “Effects on Growth of Smell and Taste of Milk During Tube Feeding of Preterm Infants: A Randomized Clinical Trial.” JAMA Pediatrics, November 2021. Vol. 175, Issue 11, p. 1115–1123. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2336

נושאים קשורים:  מחקרים,  פגות,  מדדי גדילה,  חלב,  חוש הטעם,  צינור הזנה
תגובות