מחקרים

בריאות הנפש של אימהות לילדים קטנים המתגוררות בסביבה עירונית

אמהות לילדים קטנים חוות רמות גבוהות יותר של דחק כתלות במספר הילדים ובמצב הסוציואקונומי

אמא ותינוק (אילוסטרציה)
אמא ותינוק (אילוסטרציה)

בריאות הנפש היא אחת מתחומי העיסוק העיקריים בבריאות הציבור כיום. נשים, אשר מבצעות מספר תפקידים במסגרת המשפחתית, חוות דחק ברמות שונות. מחקר זה בוצע על מנת להערך את מצב בריאות הנפש והגורמים המשפיעים עליו בקרב אמהות לילדים קטנים בסביבה העירונית של טאמיל נאדו בהודו. בוצע מחקר חתך תיאורי בקרב 200 אימהות לילדים קטנים בנוגע לבריאות הנפשית שלהן. המידע נאסף באמצעות ראיון מובנה שהוגדר ונבדק מראש ובאמצעות סולם דחק הורי (parental stress scale).

תוצאות המחקר מדגימות ש-22% מהאימהות בעלות רמות דחק בינוניות. ניתוח מתאם הראה שעוצמת הדחק גבוהה יותר בקרב אמהות ליותר ילדים ורמת הדחק גבוהה בקרב אמהות במשפחות בעלות הכנסה נמוכה.

מסקנת החוקרים היא שתוכנית מניעה הכוללת בדיקת סקר לאמהות לרמות הדחק וגורמי סיכון פסיכוסוציאלים נוספים יחד עם הדגשת החשיבות שבזיהוי המצוקה ופניה לעזרה יעזרו לקדם בריאות נפשית בקרבן.

מקור: 

Padmanabhan, I.K. Annie, A. John, W. Felix, A Study on the Mental Health Status of Mothers of Young Children in Urban Tamilnadu, Saudi J Med. 6 (2021) 306–310. https://doi.org/10.36348/sjm.2021.v06i10.002.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אמהות,  בריאות הנפש,  דחק
תגובות