מחקרים

ההשפעה של טיפול ביולוגי על התפתחות דלקת מפרקים פסוריאטית

חוקרים מצאו כי גם לאחר תקנון מטופלים עם טיפול ביולוגי בסיכון לפתח דלקת מפרקים פסוריאטית

מטרת המחקר אשר פורסם בעיתון Annals of the Rheumatic Diseases הייתה לבחון את הקשר שבין קבלת טיפול ביולוגי לפסוריאזיס והיארעות אבחנה של דלקת מפרקים פסוריאטית.

מחקר זה היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי אשר השתמש במידע על מטופלים פסוריאטיים בין גיל 16 ל-90 ממאגר המידע האלקטרוני OptumInsight Electronic Health Record בין השנים 2006 ו-2017. מטופלים  שנכללו היו כאלה שהתחילו טיפול לפסוריאזיס (פומי, ביולוגי או פוטותרפיה). היארעות דלקת מפרקים פסוריאטית חושבה בכל אחת מקבוצות הטיפול. מודלים רב-משתניים של קוקס שימשו את החוקרים על מנת לחשב את יחסי הסיכונים עבור טיפול ביולוגי בהשוואה ליתר קבוצות הטיפול כמשתנה המשתנה לאורך הזמן, ולאחר מכן בעוקבה מזווגת לפי ציון הנטייה.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב 193,709 מטופלים עם פסוריאזיס ללא אבחנה של דלקת מפרקים  פסוריאטית, נרשמו התחלות של 14,569 טיפולים ביולוגים ו-20,321 טיפולים פומיים ופוטותרפיים. בקרב המקבלים טיפול ביולוגי, נמצא כי הגיל הממוצע היה נמוך יותר בהשוואה למתחילים טיפול פומי או פוטותרפי (45.9 בהשוואה ל-49.8). עוד נמצא כי היארעות דלקת מפרקים פסוריאטית ללא קשר לסוג הטיפול עמדה על 9.75 ל-1,000 שנות אדם בהשוואה ל-77.26 בקרב המקבלים טיפול ביולוגי, 61.99 בקרב המקבלים טיפול פומי, 26.11 בקרב מטופלים עם פוטותרפיה ו-5.85 ללא מרשם לאחד מהטיפול שפורטו לעיל. באמצעות מודל רב-משתני מתוקנן לפי חשיפה המשתנה לפי זמן, נמצא יחס סיכונים של 4.48 (רב"ס 95% - 4.23-4.75) לקבלת טיפול ביולוגי בהשוואה ליתר הטיפולים. כמו כן, לאחר זיווג לפי ציון הנטייה יחס הסיכונים עמד על 2.14 (רב"ס 95% - 2.00-2.28).

במחקר רטרוספקטיבי זה, נמצא כי שימוש בטיפולים ביולוגיים היה קשור לסיכון לפתח דלקת מפרקים פסוריאטית בקרב מטופלים עם פסוריאזיס. ייתכן וממצא זה קשור לערפול לפי אינדיקציה והטייה פרוטופתית. על מנת לספק מענה על שאלות בנושא זה, נדרשים מחקר פרוספקטיביים.

מקור: 

Meer E. et al. Annals of the Rheumatic Diseases (2021). https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2021-220761

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  טיפול ביולוגי,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  פוטותרפיה
תגובות