COVID-19 בישראל

פורסם נייר העמדה של איגוד רופאי הילדים: ממליצים על חיסון בני 11-5

כשעה קלה טרם פתיחת הדיון הפומבי של הוועדה לחיסונים במשרד הבריאות והצט"מ, פרסמו האיגוד לרפואת ילדים והחוג הישראלי למחלות זיהומיות בילדים את עמדותיהם

חיסונים לילדים. אילוסטרציה

האיגוד לרפואת ילדים והחוג הישראלי למחלות זיהומיות בילדים פרסמו את נייר העמדה לחיסון ילדים בגיל 5 עד 11 שנים בחיסון פייזר כנגד COVID-19. זאת, כשעה קלה טרם פתיחת הדיון הפומבי בנושא של הוועדה לחיסונים במשרד הבריאות והצט"מ.

על פי איגודי רופא הילדים בישראל והחוג הישראלי למחלות זיהומיות בילדים, החיסון מומלץ מגיל 5 שנים, תוך מתן מידע מלא להורים, לילדים ובני  הנוער המתחסנים לגבי יעילות החיסון, חשיבות מניעת המחלה ובטיחות החיסון. כמו כן הם מציינים כי אין לחסן ילדים שפיתחו אנפילקסיס/ מיוקרדיטיס בתגובה לחיסון mRNA.

על נייר העמדה חתומים פרופ' צחי גרוסמן, יו"ר האיגוד לרפואת ילדים, וד"ר מיכל שטיין, יו"ר החוג למחלות זיהומיות בילדים. השתתפו בכתיבתו" ד"ר ליאור הכט שגיא, ד"ר ליאת אשכנזי-הופנונג וחברי ועדת הקורונה – פרופ' גרוסמן, פרופ' חן שטיין-זמיר, פרופ' שי אשכנזי, פרופ' דודי גרינברג, ד"ר גילת לבני, ד"ר גיל צ'פניק, פרופ' אילן דלאל וד"ר שטיין.

בתקציר דף העמדה מצוין כי COVID-19 הינה מחלה ויראלית. מרבית הילדים שנדבקים בה מתייצגים עם תסמינים קלים או אסימפטומטיים, ורובם המוחלט מחלימים. ככלל, מחלת COVID-19 מסוכנת יותר למבוגרים מאשר לילדים, אך יחד עם זאת, אינה נטולת סיכון בילדים.

בקרב ילדים עד גיל 18 שנים בישראל, במהלך תקופת הפנדמיה ועד לאוקטובר 2021, אושפזו 398 ילדים על רקע תחלואה בדרגה בינונית/ קשה/ קריטית מ-COVID-19 וכ-150 ילדים נוספים אושפזו על רקע סינדרום MIS-C. מנתונים אלו עולה כי הסיכון לאשפוז עקב תחלואה משמעותית, בעקבות זיהום ב-SARS CoV-2, בישראל, הינו 1 ל-900 ילדים מאומתים.

בהקשר של Long COVID, הנתונים מישראל ומהעולם לגבי שכיחות התופעה אינם אחידים, כותבים מחברי נייר העמדה, אך ברור כי התופעה קיימת בשיעור לא מבוטל (לפחות אחוז מכלל הנדבקים) ועלולה לגרום לפגיעה משמעותית באיכות חייו של הילד/מתבגר, המחקר המדעי בנושא זה ממשיך.

"חיסון ה-mRNA של חברת פייזר הניתן בישראל, נמצא בעל יעילות של 91% במניעת מחלה בילדים בגילאים 5 עד 11 שנים, במחקר קליני מבוקר", מצוין. "במחקרים רחבי היקף, נמצא החיסון כבעל פרופיל בטיחות מצוין בגילאי 12 שנים ומעלה. גם במחקר פייזר לגבי חיסון ילדים בגילאי 5 עד 11 שנים, נמצא פרופיל בטיחות מצוין".

לפי שעה, כותבים רפאי הילדים, תופעת הלוואי המשמעותית ביותר של חיסוני ה-mRNA באוכלוסיה בכלל, ובקרב צעירים בפרט, היא מיוקרדיטיס תלוי חיסון. "ההנחה היא כי כך גם יהיה בבני 5 עד 11 שנים. עם זאת, מוערך כי שכיחות אירועי המיוקרדיטיס לאחר חיסון בגילאי 5 עד 11 שנים תהיה שווה או פחותה מזו של הנערים הבוגרים יותר (מעל גיל 12 שנים) אך לא גבוהה ממנה. מנתוני משרד הבריאות עולה, כי הקבוצה בה שכיחות המיוקרדיטיס לאחר חיסון הינה הגבוהה ביותר, היא בני נוער, זכרים, בגילאי 16 עד 19 שנים. שכיחות התופעה בקבוצה זו עומדת על כ-1:6600. חשוב לציין", מודג בנייר העמדה, "כי ב-95% מהמקרים, מיוקרדיטיס בעקבות חיסון הינה בעלת מופע קליני קל וחולף, ומיוקרדיטיס קשה בעקבות חיסון נדירה ביותר". עוד מודגש כי שורת מחקרים שוללת כי חיסוני קורונה פוגעים בפריון האישה והגבר.

הכותבים מציינים כי "לילדים, ועוד יותר מכך לבני נוער, יש תפקיד בהפצת המחלה. בחודשים האחרונים לפנדמיה בישראל שיעורם היחסי כגורם מדבק הן לילדים אחרים והן למבוגרים עלה. נכון  לסוף אוקטובר 2021, גל תחלואת הדלתא בדעיכה, והסיכון להידבקות בירידה, אך בהתבסס על הניסיון מגל זה, צפוי כי יופיעו וריאנטים חדשים והתחלואה תתפרץ בקרב אוכלוסיות עם כיסוי חיסוני נמוך, שהעיקרית בהם היא אוכלוסיית הילדים. סביר כי כלל האוכלוסיה או לפחות רובה המכריע ייחשף לנגיף במוקדם או במאוחר - לאור המגמות הנחזות של מהלך המגיפה, סביר כי הנגיף יהפוך לאנדמי ובסופו של דבר מרבית האנושות ובכלל זאת ילדים ייחשפו לנגיף. על כן, בסופו של דבר ולאורך זמן, ככלל, החלופות תהיינה אחת משתיים - להיחשף לנגיף ללא חיסון, או להיחשף אליו כמחוסנים.

"לסיכום", כותבים מחברי נייר העמדה, "במדינת ישראל, במיוחד, בהינתן מערכות חינוך פתוחות, ילדינו יחשפו לנגיף SARS-COV-2 במוקדם או במאוחר. לפיכך, הבחירה המציאותית הינה בין חשיפה לנגיף כמחוסנים, לבין חשיפה ללא חיסון. לאחר בחינה מעמיקה של כלל הספרות, ושקלול היתרונות מול החסרונות, אנו, באיגוד רופאי הילדים, קוראים להמליץ על החיסון, תוך מתן מידע מהימן ומתוקף, מונגש, ובשקיפות ובבהירות מלאה, להורה ולילד".

נושאים קשורים:  חיסון ילדים,  פרופ' צחי גרוסמן,  ד"ר מיכל שיין,  נייר עמדה,  חדשות,  19-COVID
תגובות