מחקרים

איתור בעיות שמיעה במסגרת ביקור אצל רופא המשפחה

במחקר זה נמצא כי שימוש באביזרים אלקטרוניים לצורך סקירת מטופלים יכול להיות אפקטיבי בהעלאת המודעות והשיח עם מטופלים לגבי אבדן שמיעה

אובדן שמיעה (צילום: אילוסטרציה)

אבדן שמיעה (HL) הינה אבחנה אשר מתפספסת לעיתים קרובות ולא מקבלת תשומת לב לרוב. מחקר שנערך לאחרונה ובחן בדיקות סקר ל-HL על ידי שימוש באמצעים אלקטרוניים הדגים יעילות בהעלאת כמות ההפניות הרואיות לבדיקות עוקבות. מטרת המחקר הייתה להסתמך על תוצאות המחקר שתואר ולחקור את תהליכי ההטמעה הרלוונטיים מנקודת מבט של רופאי משפחה.

החוקרים אספו נתונים של פגישות קליניות ובהם ראיונות מובנים למחצה של רופאי משפחה ומתמחים אשר השתמשו באביזר האלקטרוני הקשור ל-HL. כל המידע שהתקבל עבר אנליזה באמצעים שונים.

המחקר כלל 27 קלינאים ו- 10 תצפיות. תוצאות המחקר הראו כי: (1) האביזר האלקטרוני תואר באופן מובהק כקל, פשוט לשימוש, מדויק, (2) קלינאים העידו כי המכשיר יכול להיות אפקטיבי בהעלאת המודעות והשיח עם מטופלים לגבי HL,י(3) הצוות הרפואי היווה גורם מרכזי בהטמעה, (4) קלינאים נתנו עדיפות לשימוש במכשיר במהלך הבדיקה השנתית, (5) מעורבות רפואית לסיוע בשימוש במכשיר השתנתה במוסדות השונים ובין הרופאים, (6) המכשיר הוביל ליותר שיחות על HL, אך לא ברור איזו השפעה הייתה על תוצאים אצל המטופל.

החוקרים סיכמו כי אינטגרציה של בדיקות סקר עם האמצעי החדש לתוך הקליניקה השתנתה בין הרופאים. החוקרים כתבו כי נדרש מחקר נוסף על מנת לקבוע את ההשפעה של ההתערבות החדשה על המטופלים מבחינת תוצאים של HL.

מקור: 

Melissa DeJonckheere et. al (2021) Annals of Family Medicine DOI: https://doi.org/10.1370/afm.2695

נושאים קשורים:  מחקרים,  אובדן שמיעה,  בדיקת סקר,  רפואת משפחה
תגובות