מחקרים

רוחב השוליים הניתוחיים המיטבי למניעת הישנות סרטן שד

במחקר שהתפרסם בכתב העת Breast Cancer Research and Treatment נמצא כי שוליים של 2 מ"מ ומעלה קשורים לירידה בהישנות סרטן שד

ישנה מחלוקת בנוגע לרוחב השוליים המיטבי עבור מטופלות עם סרטן שד מסוג קרצינומה in situ בצינורות החלב (Ductal Carcinoma in situ - DCIS) אשר עוברות כריתת שד חלקית (Breast Conserving Surgery - BCS).

במחקר נכללו נשים עם אבחנה ראשונית של DCIS מתוך עוקבה לאומית בין השנים 1997-2006. הנבדקות נותרו במעקב דו-שנתי עד 2016. דוחות פתולוגיים מניתוח כריתת שד חלקית נאספו מ-559 נבדקות. מודל COX רב-משתני לסיכון יחסי בחן את הקשר בין הישנות מקומית (Locoregional Recurrence - LRR) לבין רוחב השוליים שהושארו, בנבדקות עם וללא טיפול קרינה אדג'ובנטי תוך תקנון לפי גיל, מצב גיל המעבר ומשך טיפול אנדוקריני.

גיל מרבית הנשים במחקר היה מעל 50 שנים (74%), 34% מהן עם מחלה בשלב מתקדם, ו-77% עברו טיפול קרינתי. שיעורי LRR עמדו על 12%; כאשר מתוכן 46 נשים עברו טיפול קרינתי אדג'ובנטי (11%) ו-23 לא (19%). תוצאות המחקר הדגימו כי לפי ניתוח חד-משתני נמצא כי שוליים צרים, גיל צעיר, נשים שלפני גיל המעבר, היעדר טיפול קרינתי ומשך טיפול אנדוקריני קצר היו קשורים ל-LRR. מודלים רב-משתניים הציגו כי שוליים צרים (מתחת ל-2 מ"מ) היו קשורים לעלייה בסיכון להישנות, בהשוואה לשוליים מעל 2 מ"מ, בין אם הנשים טופלו בקרינה (יחס סיכונים של 1.98, רווח בר-סמך של 95%, 0.87-4.54) ובין אם לא (יחס סיכונים של 1.32, רווח בר-סמך של 95%, 0.27-6.49), אך עם רווחי בר-הסמך רחבים.

מסקנת החוקרים הייתה כי מטופלות עם DCIS אשר עברו כריתת שד חלקית חוו הישנות בסבירות נמוכה יותר כאשר עברו ניתוח שגרתי להגדלת שוליים למעל 2 מ"מ.

מקור: 

Devon Livingston-Rosanoff. et al. (2021) “Does margin width impact breast cancer recurrence rates in women with breast conserving surgery for ductal carcinoma in situ?”. Breast Cancer Research and Treatment, September 2021. Vol. 189, Issue 1, p. 463–470. doi.org/10.1007/s10549-021-06278-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  שוליים ניתוחיים,  הישנות מקומית,  צינורות חלב,  סרטן שד
תגובות