מחקרים

לידה מוקדמת קשורה בסיכון ליתר לחץ דם כרוני אימהי

אמהות שילדו בלידה מוקדמת בעלות סיכון מוגבר משמעותית להתפתחות יתר לחץ דם כרוני בהמשך חייהן

21.10.2021, 11:59
תינוק בחיק אימו לאחר לידה (אילוסטרציה)
תינוק בחיק אימו לאחר לידה (אילוסטרציה)

לידה מוקדמת קשורה במחלות קרדיאליות ומטבוליות אימהיות עתידיות. אולם טרם הובהר הסיכון ארוך הטווח ליתר לחץ דם כרוני אימהי לאחר לידה מוקדמת. בנוסף, לא ידוע האם ניתן ליחס סיכון זה למשתנים מתערבים משפחתיים. ביאור הקשר נדרש לטובת ניהול סיכונים, מעקב קליני ומניעת תחלואה קרדיווסקולרית בנשים.

מטרת המחקר לבחון את הסיכון ארוך הטווח ליתר לחץ דם כרוני בקרב נשים שילדו לידה מוקדמת במחקר עוקבה המבוסס על אוכלוסיית נשים גדולה.

מקר עוקבה לאומי זה בחן 2,195,989 נשים בשוודיה לאחר לידת יחיד מהראשון לינואר 1973 ועד ה31 לדצמבר 2015. ניתוח הנתונים בוצע מה8 למרץ 2021 ועד ל20 אוגוסט 2021. אורך ההריון אותר באמצעות מרשם הלידות הלאומי.

אבחון של יתר לחץ דם כרוני זוהה מתוך רישומים אדמיניסטרטיבים של מרפאות ראשוניות, מרפאות מומחים ואשפוזים בבתי חולים. חישוב יחס הסיכונים בוצע באמצעות מודל הסיכונים הפרופורציונליים של קוקס תוך התאמה לרעלת הריון, מחלות יתר לחץ דם נוספות בהריון וגורמים אימהיים נוספים. בוצע ניתוח לפי אחים (cosibling) לאיתור ערפלניים אפשריים הנובעים מהתא המשפחתי (גנטי או סביבתי).

במסגרת המעקב שנמשך 46.1 מיליון שנות אדם, 351,189 נשים מתוך 2,195.989 (16%) אובחנו עם יתר לחץ דם (גיל ממוצע 55.4 וסטיית תקן 9.9 שנים). יחס הסיכונים ליתר לחץ דם הקשור בלידה מוקדמת (לידה לפני שבוע 37 של ההריון) עד 10 שנים לאחר הלידה היה 1.67 (רווח בר סמך 95%, 1.61-1.74). לאחר ריבוד נוסף לפי שבוע הלידה יחס הסיכון הוא 2.23 (רווח בר סמך 95%, 1.98-2.52) עבור לידה מוקדמת קיצונית (שבוע הריון 22-27), 1.85 (רווח בר סמך 95%, 1.74-1.97) עבור לידה מוקדמת בינונית (שבוע הריון 28-33), 1.55 (רווח בר סמך 95%, 1.48-1.63) עבור לידה מוקדמת מאוחרת (שבוע הריון 34-36) ו-1.26 (רווח בר סמך 95%, 1.22-1.30) עבור לידה במועד מוקדמת (שבוע הריון 37-38) בהשוואה ללידה במועד (שבוע 39-41). מעל 10 שנים לאחר הלידה הסיכון פחת אך נותר גבוה משמעותית. לאחר 10 עד 19 שנים (לידה מוקדמת מול לידה במועד: יחס סיכונים 1.40; רווח בר סמך 95%, 1.36-1.44), לאחר 20 עד 29 שנים (לידה מוקדמת מול לידה במועד: יחס סיכונים 1.20; רווח בר סמך 95%, 1.18-1.23) ולאחר 30 עד 43 שנים (לידה מוקדמת מול לידה במועד: יחס סיכונים 1.12; רווח בר סמך 95%, 1.10-1.14). לא ניתן להסביר את הממצאים הללו באמצעות גורמי סיכון ללידה מוקדמת ויתר לחץ דם בקרב המשפחה.

מסקנת החוקרים היא שלידה מוקדמת קשורה בסיכון מוגבר משמעותית להתפתחות עתידית של יתר לחץ דם כרוני. הסיכון קיים לפחות 40 שנה לאחר הלידה והוא ברובו בלתי תלוי בגורמים אימהים ומשפחתיים נוספים. יש להכיר בלידה מוקדמת כגורם סיכון ליתר לחץ דם בנשים.

מקור: 

C, Crump, Sundquist J, and Sundquist K. 2021. “Preterm Delivery and Long-Term Risk of Hypertension in Women.” JAMA Cardiology.Oct. 2021, doi: 10.1001/JAMACARDIO.2021.4127.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לידה מוקדמת,  יתר לחץ דם כרוני
תגובות