מחקרים

נפרקטומיה חלקית בגישה רובוטית וסיבוכים גדולים בהשוואה לניתוח פתוח

חוקרים מצאו כי שימוש בגישה רובוטית לצורך ביצוע נפרקטומיה הביא לירידה בשיעור הסיבוכים המשמעותיים בהשוואה לניתוח בגישה פתוחה

18.10.2021, 17:58

באופן היסטורי, קיימת העדפה לשימוש בטכניקות של ניתוח פתוח לביצוע ניתוחים מורכבים, על פני גישות זעיר-פולשניות. במחקר שפורסם בכתב העת Journal of Urology נערך במטרה לזהות הבדלים בתוצאים הפרי-אופרטיביים, בטביעת-רגל הכירורגית (surgical footprint) ובשיעורי הסיבוכים בקרב חולים שעברו נפרקטומיה חלקית בגישה פתוחה או בגישה רובוטית.

לצורך כך ביצעו החוקרים סקירה רטרוספקטיבית של מטופלים שעברו כריתת ניתוחית חלקית של הכליה. המטופלים חולקו לקבוצות על סמך הגישות בהן נעשה שימוש בניתוח העכשווי ובניתוחים קודמים אותם עברו המטופלים: ניתוח פתוח לאחר פתוח, פתוח לאחר ניתוח זעיר-פולשני, ניתוח רובוטי לאחר פתוח ורובוטי לאחר זעיר-פולשני. החוקרים השוו את התוצאים של הגישות הניתוחיות השונות, וביצעו הערכה של גורמים התורמים לסיבוכים.

בחקר נכללו 192 מטופלים שעברו כריתת כליה חלקית בגישות ניתוחיות שונות. 103 עברו ניתוח פתוח לאחר פתוח, 10 ניתוח פתוח לאחר ניתוח זעיר פולשני, 47 עברו ניתוח רובוטי לאחר פתוח ו-32 עברו ניתוח רובוטי לאחר ניתוח זעיר-פולשני.

שיעור הסיבוכים הכולל ושיעור הסיבוכים המשמעותיים (דרגה ≥3) עמדו על 65% ו-19%, בהתאמה. מספר עירויי הדם, מספר הסיבוכים הכללי ומספר הסיבוכים המשמעותיים היו נמוכים באופן מובהק בניתוחים שבוצעו בגישה רובוטית, בהשוואה לניתוחים שבוצעו בגישה פתוחה. מניתוח רב משתני שערכו החוקרים עלה כי גישה רובוטית הגנה מפני סיבוכים משמעותיים (יחס סיכויים = 0.3, p = 0.02), וכי אובדן הדם המוערך היה גורם מנבא של התוצאים (יחס סיכויים = 1.03, p = 0.004). הגישה הכירורגית בניתוחים קודמים לא ניבאה סיבוכים משמעותיים.

לסיכום, כריתת כליה חלקית ניתנת לביצוע מוצלח באמצעות גישות פתוחות ורובוטיות כאחד. בעוד שגישה רובוטית הייתה קשורה באופן בלתי תלוי למספר נמוך של סיבוכים משמעותיים, הגישה ששימשה בניתוחים קודמים לא הייתה קשורה לשיעור הסיבוכים, מה שמרמז על השפעתן הנמוכה של גישות ניתוחיות קודמות על התוצאים הפריאופרטיביים ועל תרומתן הנמוכה לטביעת הרגל הניתוחית הכוללת.

מקור: 

Gurram, S et al. Journal of Urology. 2021 Sep;206(3):539-547. doi: 10.1097/JU.0000000000001837

נושאים קשורים:  מחקרים,  נפרקטומיה חלקית,  ניתוח רובוטי,  ניתוח פתוח,  סיבוכים
תגובות