מחקרים

המינון המיטבי של אופדסיטיניב לטיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית

חוקרים מצאו כי טיפול בחולי דלקת מפרקים פסוריאטית עם אופדסיטיניב במינון של 15 מ"ג פעם ביום הוא בעל יעילות גבוהה, וקשור לשיעור נמוך של אירועי ירידה בהמוגלובין וזיהומים חמורים

אופדסיטיניב (Upadacitinib) הינו מעכב יאנוס קינאז (JKi) פומי שאושר לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית (RA), ואושר לאחרונה לטיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית (PsA) על ידי רשות התרופות האירופית (EMA). פרופיל היעילות והבטיחות של אופדסיטיניב ב-PSA נקבע בתוכנית ה-SELECT-PsA בעזרת שני מחקרים גלובליים בשלב 3, בהם הוערך השימוש באופדסיטיניב במינון של 15 ו-30 מ"ג פעם ביום.

במחקר שפורסם בכתב העת Clinical and Translational Science השתמשו החוקרים בנתונים ממחקרי SELECT-PsA, אפיינו בעזרתם את הפרמקוקינטיקה של אופדסיטיניב, ובחנו קשרי חשיפה-תגובה של הטיפול, בכדי להעריך את היעילות והבטיחות שלו. לצורך אפיון הפרמקוקינטיקה של אופדסיטיניב בחולי PsA השתמשו החוקרים בניתוח אוכלוסייה בייסיאני, וערכו השוואה בינה ובין הפרמקוקינטיקה של התרופה בקרב חולי RA.

נתונים של 1,916 חולי PsA שמשו את החוקרים לצורך הערכת יחסי חשיפה-תגובה הקשורים לנקודות סיום מרכזיות של בטיחות ויעילות הטיפול.

אחוז החולים שהגיעו לנקודת הסיום של היעילות בשבוע 12 (ACR50 ו- ACR70), בשבוע 16 ובשבוע 24 (sIGA0/1) עלה במקביל לעלייה בריכוז הממוצע של אופדסיטיניב בפלסמה על פני מרווח המינון (dosing interval). עם זאת, לא נצפתה מגמה ברורה של חשיפה-תגובה ב- ACR20 בשבוע 12, או ACR20/50/70 בשבוע 24, בטווח החשיפה בפלסמה שהוערך במחקרי PSA בשלב 3.

כמו כן, לא זוהו מגמות ברורות של יחסי חשיפה-תגובה ביחס לדלקת ריאות, זיהום בהרפס זוסטר, ערך המוגלובין של < 8 גרם/דציליטר, לימפופניה (דרגה 3 ומעלה) או נויטרופניה (דרגה 3 ומעלה) לאחר 24 שבועות של טיפול.

עם זאת, החוקרים הצליחו לזהות קשרים חלשים של החשיפה בפלסמה ביחס לזיהומים חמורים ולירידה ברמת ההמוגלובין לערך של > 2 גרם/ דציליטר מתחילת המחקר עד לשבוע 24. בהתבסס על ניתוחי חשיפה-תגובה, חולי דלקת מפרקים פסוריאטית צפויים להפיק תועלת משמעותית ממשטר טיפולי של אופדסיטיניב במינון של  15מ"ג פעם ביום. משטר טיפולי כזה צפוי להביא לשיעור נמוך של מקרי ירידה בערך ההמוגלובין והיארעות של זיהומים חמורים.

מקור: 

Muensterman, E et al. Clinical and Translational Science. 2021 Aug 31. doi: 10.1111/cts.13146

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  אופדסיטיניב,  יעילות ובטיחות
תגובות