מחקרים

העלויות של תסמונת המצוקה הנשימתית החריפה: סקירה שיטתית

חוקרים עורכים סקירה של העלויות הקשורות בניהול חולים עם ARDS בהקשרים שונים

10.10.2021, 12:28

ידוע כי ARDSי(acute respiratory distress syndrome) הינו מצב דלקתי בריאות ומהווה מופע שכיח ביחידות טיפול נמרץ. כמו כן, ידוע כי המשאבים הנדרשים ועלויות הטיפול בחולים עם ARDS הם משמעותיים, בעיקר בשל חומרת המחלה ומשך השהייה הארוך ביחידה לטיפול נמרץ.

החוקרים ביקשו לבדוק מה הן העלויות הכרוכות בניהול של ARDS. לשם כך, ערכו חיפוש שיטתי בספרות אחר מאמרים רלוונטיים לנושא ניהול ARDS והעלויות הכרוכות בכך, עד לתאריך ה-29 באפריל 2021. הם חיפשו במאגרי המידע MEDLINE, Embase, Central ו-EconLit והכלילו מאמרים שדיווחו על נתונים הקשורים לעלויות, מפרסומים מקוריים העוסקים בחולים מבוגרים עם ARDS. לאחר החיפוש, שני מחברים ביצעו הערכה בלתי תלויה של מאמרים להכללה ודלו נתונים הקשורים לעלויות, למתודולוגיה, סוג מערכת הבריאות, נקודת המבט הכלכלית ונתונים קליניים. החוקרים העריכו את איכות המאמרים באמצעות גרסה מותאמת של ה-Quality of Health Economic Studies Instrument.

החוקרים איתרו 4,663 מאמרים, מתוכם בחרו 110 לבדיקת טקסט מלא (קאפא של 0.72). בסופו של דבר, בחרו 22 מאמרים (עם 49,483 בדקים) שהתאימו לשלב חילוץ הנתונים. החוקרים דיווחו כי המאמרים הנבחרים ייצגו מגוון רחב של מערכות בריאות, נקודות מבט כלכליות, מתודולוגיית עלויות ומסגרות זמן. הם מצאו כי עלויות האשפוז בממוצע, נעות בין 8,476-547,974$ (דולר ארה"ב נכון ל-2021) והינן הגבוהות ביותר בעבודות מאיכות נמוכה יותר, במערכות בריאות אמריקאיות וקשורות לעוקבות העוסקות בטראומה. כמו כן, נמצא כי עלויות האשפוז היו הגבוהות ביותר במאמרים עם שיעורי אשפוזים חוזרים גבוהים יותר, משך מעקב ארוך יותר ובמערכות בריאות אמריקאיות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי ישנו מגוון רחב של נתונים הקשורים לעלויות של ARDS. הם סבורים כי סינתזה מקיפה של הספרות מגדירה את הסיבות לכך ומאפשרת לאומדנים שונים לשקף את ההקשר בו העלויות עברו הערכה. החוקרים טוענים כי מידע זה יהיה בעל ערך עבור חוקרים ומנהלים, המעוניינים בהיבט הכלכלי הכרוך בטיפול בחולים עם ARDS.

מקור: 

Boucher, P. E. et al. CHEST 2021; https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.08.057

נושאים קשורים:  מחקרים,  כשל נשימתי,  תסמונת מצוקה נשימתית חריפה,  טיפול נמרץ,  ARDS
תגובות