מחקרים-Covid-19

מחקר ישראלי: רמות נוגדנים גבוהות בילודים לאימהות שחוסנו לקורונה

המחקר כלל אמנם רק 29 יולדות שחלו ולא חוסנו, 29 שחוסנו ו-21 שלא חלו ולא חוסנו – נעשה בבית החולים מעייני הישועה

מחקר בהיקף מצומצם שנעשה בבית החולים מעייני הישועה וממצאיו פורסמו ב-Journal Of Perinatology בחן את מידת העברת הנוגדנים מהאם לתינוק בנשים הרות שחוסנו לעומת נשים שחלו בקורונה.

תוצאות העבודה שכללו 29 יולדות שחלו בקורונה ולא חוסנו, בהשוואה ל-29 יולדות שחוסנו ו-21 שלא חלו ולא חוסנו, הראו שרמות הנוגדנים בדם הטבורי היו גבוהות במידה משמעותית אצל ילודים לאמהות שחוסנו בהשוואה לילודים לאמהות שחלו במהלך ההריון או לקראת ההריון. לעומת זאת, אצל נשים שלא חלו ולא חוסנו לא נמצאו נוגדנים, לא אצל האימהות וגם לא בדם הטבורי.

צוות המחקר כלל בין היתר את ד"ר ליאור קשאני, ד"ר מרים לופיאן וד"ר רוני כהן מאגף נשים ויולדות וכן חוקרים נוספים מאגפי הנשים, המעבדות ומאגף הילדים בבית החולים מעייני הישועה.

פרופ' אלי סומך מנהל אגף הילדים וממחברי המאמר ציין כי הממצאים הללו מעידים כי תינוקות לנשים שחוסנו במהלך ההריון מוגנים במידה טובה יותר ולזמן ארוך יותר בהשוואה לילודים לאימהות שחלו, ובוודאי שגם בהשוואה לתינוקות לנשים שלא חלו או לא חוסנו.

יש לציין כי בעבודות שנעשו במעייני הישועה ובמקומות אחרים בישראל נמצא כי תינוקות בני פחות מ-3 חודשים מהווים שיעור גבוה במאושפזים עקב קורונה בילדים בארץ, ועל כן חיסון הנשים ההרות צפוי להקטין מאד את השיעור הזה.

נושאים קשורים:  חדשות,  "מעייני הישועה",  דם טבורי,  נוגדנים,  פרופ' אלי סומך,  מגיפת הקורונה
תגובות