מחקרים

האם פעילות אירובית אינטנסיבית משפיעה על הפעילות הקוגניטיבית של חולי טרשת נפוצה?

פעילות אירובית פרוגרסיבית למשך 24 שבועות עשויה לשפר את מהירות העיבוד של חולי טרשת נפוצה עם לקות קוגניטיבית, אך לא משפיעה על הפעילות הקוגניטיבית של חולים ללא לקות

התעמלות אירובית (צילום: אילוסטרציה)

לקות קוגניטיבית שכיחה מאוד בקרב חולי טרשת נפוצה. פעילות אירובית פרוגרסיבית (PAE) הינה גישה מבטיחה לשימור, ואף שיפור, של הביצועים הקוגניטיביים בקרב חולי טרשת נפוצה.

מחקר שפורסם בכתב העת Multiple Sclerosis Journal נערך במטרה לבחון את ההשפעות של PAE על תחומים קוגניטיביים שונים בקרב חולי טרשת נפוצה, ובכללם עיבוד מידע, למידה וזיכרון, ושטף מילולי.

לצורך כך, ערכו החוקרים ניסוי מבוקר אקראי, בו הוקצו הנבדקים לשתי קבוצות בנות 43 נבדקים כל אחת. בקבוצה הראשונה (קבוצת הפעילות) ביצעו המטופלים במשך 24 שבועות פעילות אירובית פרוגרסיבית תחת השגחה והדרכה, ולאחר מכן עסקו בפעילות גופנית באופן עצמאי בהתאם להנחיות שקיבלו. בקבוצה השנייה (קבוצת ההמתנה) הנבדקים התנהלו במשך 24 שבועות בהתאם לאורח החיים הרגיל שלהם, ולאחר מכן החלו לבצע PAE תחת השגחה והדרכה.

מצב הנבדקים הוערך על פי דיווח עצמי על אודות מצב הרוח, רמת סיבולת הלב-ריאה, ותוצאות מבחני ה-Assessments included the Brief Repeatable Battery of Neuropsychological tests (BRB-N).

לצורך חישוב ציוני Z עבור ציוני ה-BRB-N עשו החוקרים שימוש במאגרי נתונים הפתוחים לציבור, ולקות קוגניטיבית הוגדרה כסטיית תקן של לפחות 1.5 - בציון ה-Z.

החוקרים לא מצאו שינויים בין הקבוצות בציוני ה-BRB-N עקב הפעילות הגופנית. עם זאת, בתת-הקבוצה שסבלה מלקות קוגניטיבית (43% מכלל הנבדקים) אומדן של ההבדלים בין הקבוצות רימז על שיפור פוטנציאלי בעל חשיבות קלינית במבחן ה-Symbol Digit Modalities Test (רווח בר-סמך 95% חופף לאפס). סיבולת הלב-ריאה הייתה מוגברת הן בקבוצה הכללית והן בתת-הקבוצה שסבלה מלקות קוגניטיבית.

לסיכום, במחקר הנוכחי עלה כי ביצוע פעילות אירובית פרוגרסיבית למשך 24 שבועות תחת השגחה והדרכה לא השפיע על הפעילות הקוגניטיבית בקבוצה הכללית. עם זאת, יתכן ו-PAE יכולה לשפר את מהירות העיבוד בתת-קבוצה של נבדקים שסבלו מלקות קוגניטיבית.

מקור: 

Langeskov-Christensen, M et al. Multiple Sclerosis Journal. 2021 Sep;27(10):1585-1596.doi: 10.1177/1352458520973619

נושאים קשורים:  מחקרים,  פעילות אירובית,  פעילות גופנית,  קוגניציה,  טרשת נפוצה,  לקות ק
תגובות