מחקרים

ההשפעה של דופילומאב על תפוקה בעבודה במטופלים עם דלקת עור

טיפול עם דופילומאב מביא לשיפור מובהק בתפוקה בעבודה במטופלים עם דלקת עור אטופית

טיפול עם דופילומאב מביא לשיפור בסימנים, התסמינים ואיכות החיים של מטופלים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה. מטרת החוקרים הייתה להעריך את האימפקט של טיפול עם דופילומאב על הנטייה להיעדרות מהעבודה, הנטייה לנוכחות בעבודה וההוצאות הקשורות לדלקת עור אטופית.

אוכלוסיית המחקר הייתה עוקבה רב מרכזית של מבוגרים עם דלקת עור אטופית קשה לטיפול. במסגרת המחקר סקרו החוקרים את רשם ה-Dutch BioDay לאיתור מטופלים אשר טופלו עם דופילומאב ודיווחו על תוצאים הקשורים לעבודתם. ממטופלים אשר נכללו במחקר נאסף מידע אודות הנטייה להיעדרות, הנטייה לנוכחות ועלויות הקשורות למחלה בזמן הבסיס ובמהלך המעקב באמצעות שאלון ה-Work Productivity and Activity Impairment. במחקר נכללו 218 מבוגרים עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה.

תוצאות המחקר הדגימו כי הפגימה הכוללת בעבודה ירדה באופן מובהק מזמן הבסיס (35.5% (ועד שבוע 52 (11.5%), p<0.0001). עוד נמצא כי חציון איבוד התפוקה השבועית הופחת באופן מובהק מזמן הבסיס (379.8 אירו; רב"ס 95% - 140.7-780.8 אירו) בהשוואה לשבוע 52 (0.0 אירו; רב"ס 95% - 0.0-211.0 אירו), p<0.0001.

במחקר זה, טיפול עם דופילומאב הדגים שיפור מובהק בתפוקה בעבודה והפחתה בעלויות הקשורות לדלקת עור אטופית, בעוקבה של מטופלים עם דלקת עור אטופית קשה לטיפול.

מקור: 

Ariëns L. et al. Acta Dermato-venereologica (2021). https://doi.org/10.2340/00015555-3886

נושאים קשורים:  מחקרים,  דופילומאב,  דלקת עור אטופית,  ביצוע בעבודה,  עלויות
תגובות