מחקרים

האפקט של דופילומאב על ילדים בני שש ומעלה עם דלקת עור אטופית

דופילומאב נמצא יעיל לטיפול בכל האזורים האנטומיים בילדים מגיל 6 ומעלה עם דלקת עור אטופית

בניסויים קליניים פאזה 3, בהם אוכלוסיית היעד הייתה ילדים ומתבגרים עם דלקת עור אטופית, דופילומאב הוריד באופן משמעותי את חומרת המחלה. עם זאת, דיווחים על היקף המעורבות והסימנים שלה באזורים אנטומיים שונים לא דווחו. במחקר זה אפיינו החוקרים את היעילות של דופילומאב בשיפור היקף מעורבות דלקת עור אטופית וסימניה בארבעה אזורים אנטומיים שונים בילדים ומתבגרים.

במסגרת המחקר ערכו החוקרים ניתוח המשך של נתונים משני ניסויים קליניים פאזה 3, בהם אוכלוסיות המחקר היו מתבגרים בגילאים ≥ 12 עד <18 עם דלקת עור אטופית בינונית עד חמורה וילדים בגילאי ≥ 6 עד <12 עם דלקת עור אוטופית חמורה. ניסויים אלה היו ניסויים רב מרכזיים בינלאומיים, כפולי סמיות אשר השוו את הטיפול עם דופילומאב לאינבו. תוצאי המחקר כללו את האחוז הממוצע של שינוי בסימני Eczema Area and Severity Index (EASI) (אדמנת, בצקת/פפולציה, אקסקוריאציה, ליכניפיקציה) והיקף המחלה (אשר נמדד לפי אחוז שטח פני הגוף [%Body Surface Area] המעורב). בזמן הבסיס ולאחר 16 שבועות ביצעו החוקרים מדידות של תוצאים אלה בארבעה אזורים אנטומיים שונים (ראש וצוואר, מרכז הגוף, גפיים עליונות, גפיים תחתונות).

תוצאות המחקר הדגימו כי הטיפול עם דופילומאב הביא לשיפור הן בהיקף המחלה ובחומרת הסימנים בארבעת האזורים האנטומיים אשר נכללו במחקר. תוצאות דומות באחוז השיפור בשטח פני הגוף המעורב ובשינוי סימני EASI נצפו בכל ארבעת האזורים האנטומיים אשר נחקרו. כל השיפורים שנצפו הודגמו בשלב מוקדם, בארבעת שבועות הטיפול הראשונים, ונשמרו לאורך 16 השבועות בכל האזורים.

במחקר זה, אשר העריך את השפעת דופילומאב על היקף וסימני דלקת עור אטופית באזורים אנטומיים שונים, נמצא כי טיפול זה הביא לשיפור מהיר ועקבי בילדים מגיל 6 ומעלה בכל האזורים האנטומיים.

מקור: 

Simpson E. et al. Dermatology and Therapy (2021). https://doi.org/10.1007/s13555-021-00568-y

נושאים קשורים:  מחקרים,  דופילומאב,  דלקת עור אטופית,  EASI
תגובות