מחקרים

שינוי מבנה הלב וגודל חדר שמאל באי ספיקת לב

טיפול עם סקוביטריל וולסרטן משפר את מקטע הפליטה והשינוי המבני במחדר שמאל במטופלים עם אי ספיקת לב

19.09.2021, 16:51
לב אנושי (צילום: אילוסטרציה)

שינוי במבנה חדר שמאל (Left ventricular remodeling) הוא מנגנון מרכזי להתקדמות המחלה במטופלים עם אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד. מחקרים קודמים הדגימו כי בתנאי העולם האמיתי, טיפול עם סקוביטריל וולסרטן (Entresto) יכול להביא לשיפור במקטע הפליטה של חדר שמאל והיפוך של תהליך השינוי המבני שחל בו. לפיכך, במחקר זה בדקו החוקרים האם קיימים גורמים מנבאים לשינוי מבנה חדר שמאל, ובפרט האם קיימים פרמטרים כאלו באקו לב Tissue Doppler.

במסגרת המחקר עקבו החוקרים אחרי מטופלים עם אי ספיקת לב כרונית, עם מקטע פליטה <35%, בדרגות תפקוד II-III לפי ה-NYHA בין ספטמבר 2016 וינואר 2019. כל המטופלים עברו מעקב שכלל מרכיבים קליניים ואקו לב בזמן הבסיס ולאחר 12 חודשים של טיפול עם סקוביטריל וולסרטן. המחקר כלל 54 משתתפים.

תוצאות המחקר הדגימו כי מקטע הפליטה של חדר שמאל (38  ± 9% לעומת 30  ± 5%; p<0.0001) היה שונה בזמן המעקב לעומת זמן הבסיס. כמו כן, נמצא כי קוטר חדר שמאל בסוף הדיאסטולה ([LVEDD] 61  ± 8 מ"מ לעומת 62 ± 8 מ"מ; p=0.0085) היה שונה בסוף תקופת המעקב לעומת תחילתה. בנפח בסוף הסיסטולה ([LVESV] 114 ± 57 מ"מ מעוקב לעומת 130 ± 56 מ"מ מעוקב; p<0.0001) ובחומרת הרגורגיטציה המיטראלית (1 ± 1 לעומת 2 ± 1; p<0.0001) גם כן נרשמו שינויים בין תחילת המעקב לסופו. בנוסף בשטח עלייה שמאל (23  ± 6 מ"מ מרובע לעומת 24  ± 6 מ"מ מרובע; p=0.0121) גם כן נמצא הבדל מובהק בין המדידה בתחילת המעקב לבין סופו. עוד נמצא כי קיים מתאם חיובי בין השינוי במקטע הפליטה (בין ביקור המעקב וזמן הבסיס) לקצב הלב (r=0.24; p=0.048) והנפח בסוף הדיאסטולה (r=0.37; p=0.002). לעומת זאת, מתאם שלילי נמצא בין השינוי במקטע הפליטה לבין הקוטר בסוף הדיאסטולה (r=-0.33; p=0.004), הנפח בסוף הדיאסטולה (r=-0.39; p=0.001) והשינוי בנפח בסוף הסיסטולה (r=-0.34; p=0.006). לאחר ניתוח רב-משתני אשר כלל תקנון לגיל ומין, נשארו מתאמים אלה מובהקים.

ממחקר זה, אשר בדק את השפעות סקוביטריל וולסרטן על השינוי המבני והתפקודי של חדר שמאל, נמצא כי במטופלים מהעולם האמיתי, עם הפרעה סיסטולית, טיפול זה קשור לשיפור במקטע הפליטה. עוד נמצא כי נפחי חדר שמאל קטנים יותר היו קשורים להיפוך טוב יותר בתהליך השינוי המבני של חדר שמאל.

מקור:

Correale M. et al. Acta Cardiologica (2021). https://doi.org/10.1080/00015385.2021.1950371

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  סקוביטריל-ולסרטן,  אקו לב
תגובות