מחקרים

בחינת הקשר בין דלקת עור אטופית ומוצא אתני בילדים

נמצא כי קיים הבדל בשיעור דלקת עור אטופית בין מוצאים אתניים שונים עוד משלבים מוקדמים של החיים. עוד נמצא כי לאבחון המחלה קשר חזק יותר עם גזע מאשר עם סוג הלידה, סוג הביטוח וגיל ההריון

דלקת עור אטופית היא מצב עורי בעל תחלואה משמעותית הנפוץ בילדים. כיום, עדיין לא ברור אילו גורמים תורמים להבדל התחלואה בין מוצאים אתניים שונים.

מחקר זה היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי אשר כלל פעוטות אשר נולדו בין ה-1 ביוני 2011 וה-30 באפריל 2017.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 4,016 פעוטות אשר נכללו במחקר, 39.2% (1,574) היו שחורים, 38.5% (1,543) היו לבנים (לא היספניים), 7.1% (286) היו היספניים, 5.3% (213) היו אסיאתיים, 6.5% (262) היו בעלי מוצא אתני "אחר", 3.4% (135) היו בעלי ריבוי מוצאים אתניים וב-0.1% (3) משתתפים לא דווח על מוצא אתני.

עוד נמצא כי הימצאות דלקת עור אטופית הייתה שונה בין המוצאים האתניים השונים. הימצאות דלקת עור אטופית עמדה על 37.0% (583) מהשחורים, 25.8% (55) מהאסיאתיים, 24.1% (69) מההיספניים, 23.0% (31) מהמטופלים בעלי ריבוי מוצאים אתניים, 19.1% (50) מהמטופלים ממוצא "אחר" ו-17.9% (276) מהלבנים אשר אובחנו (p<0.0001). כמו כן, נמצא כי קיים קשר מובהק בין סוג הלידה, אשפוז בטיפול נמרץ ילודים וגיל ההיריון לגזע. במודל רגרסיה לוגיסטית של דלקת עור אטופית נמצא כי גזע היה מקושר להתפתחות הדלקת (יחס סיכויים שחורים – 2.6, רב"ס 95% - 2.2-3.2; יחס סיכויים אסיאתיים - 1.6, רב"ס 95% - 1.1-2.2; יחס סיכויים היספניים - 1.4, רב"ס 95% - 1.0-1.9; יחס סיכויים בעלי מוצאים אתניים רבים - 1.4, רב"ס 95% - 0.91-2.2; יחס סיכויים מוצא אתני אחר – 0.97, רב"ס 95% - 0.67-1.4; יחס סיכויים לבנים – 1.0).

במחקר אשר בחן את הקשר בין מוצא אתני לדלקת עור אטופית, נמצא כי קיים הבדל בשיעור דלקת עור אטופית בין מוצאים אתניים שונים עוד משלבים מוקדמים של החיים. עוד נמצא כי לאבחון המחלה קשר חזק יותר עם גזע מאשר עם סוג הלידה, סוג הביטוח וגיל ההריון. רצוי כי מחקרים נוספים לניתוח השוני שנמצא בין הקבוצות, והתערבויות אשר יכולות לסייע בטיפול, יתמקדו בינקות והילדות המוקדמת.

מקור:

Monir R. et al.  International Journal of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1111/ijd.15805

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת עור אטופית,  מוצא אתני,  פעוטות,  אפידמיולוגיה
תגובות